El Consorci Castelló Nord torna 184.000 euros als ciutadans que reciclen

1629
Evaristo Martí, alcalde de Rosell
PUBLICITAT

Nota de premsa del Consorci Castelló Nord

Evaristo Martí, president del Consorci Castelló Nord, i alcalde de Rosell, ha mostrat la seua satisfacció pel compromís ciutadà i les bones pràctiques mediambientals de la població dels 49 municipis que integren l’ens que gestiona els residus del Pla Zonal 1, en superar els índexs de reciclatge en els ecoparcs i Ecomòbils. “Aquests bons hàbits ciutadans han suposat que s’aproven 16.072 retorns econòmics, per import de 184.080,06 euros”, ha assenyalat el president del Consorci. Aquestes dades s’han aprovat aquesta setmana en la comissió de govern del Consorci i en la Comissió de Valoració de la Diputació Provincial, organismes que presideix Evaristo Martí i que en el cas de la Corporació Provincial va comptar amb la presència de Joan Piquer, director general d’ qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

Evaristo Martí ha destacat que “el 2016 s’ha produït un increment del 36% de l’aplicació de retorn econòmic als ciutadans en registrar un augment d’un 16% en les tones reciclades en els ecoparcs respecte a l’any anterior, fins a superar el llindar de les 15.000 Tn anuals. Tot això ha suposat un increment d’un 67% en l’import mitjà de la tornada, fins a arribar, en aquesta anualitat, a un retorn mitjà de 11,5 euros, aproximadament un 15% de la taxa “.

El president del Consorci ha anunciat que l’objectiu, en aquesta anualitat i per a totes les pròximes, “és introduir informàticament aquests descomptes econòmics dins dels rebuts del Consorci, com una línia de descompte individualitzada, per a cada habitatge que hage aportat a través dels ecoparcs “. El Consorci estima que es tracta d’un abast potencial de més de 50.000 habitants i d’un abast el 75% d’unitats familiars que es veuen positivament relacionades amb aquesta nova política de gestió de residus.

Pel president del C-Z1 i alcalde de Rosell, “som un Consorci que promou el reciclatge i que valora molt positivament la important relació que té la ciutadania amb el medi ambient, per això insistim en el sistema de bonificacions, una línia d’acció que és pionera a Espanya i que té uns resultats molt positius “. Quan una veïna i veí, o una empresa, van a dipositar residus especials o reciclables en l’ecoparc i Ecomòbils, accedeixen, mitjançant la Targeta Verda, a un descompte econòmic en el rebut de la taxa de valorització i eliminació de residus del següent exercici. La xarxa d’Ecoparcs del Consorci de residus Castelló Nord està completament informatitzada i facilita a l’usurari el servei de reciclatge.

Aquestes xifres, segons explica el president del Consorci Castelló Nord, reflecteixen la bona resposta ciutadana en una zona que està registrant el major índex de reciclatge de la Comunitat Valenciana. Els retorns econòmics es distribueixen entre els més de 16.000 usuaris, particulars i empreses, que més van reciclar durant el passat exercici amb un màxim de bonificació sobre els 75 euros i un mínim de 4,20 euros. El Consorci estima que es tracta d’un abast potencial de més de 50.000 habitants i d’un abast familiar el 75% de les famílies del Consorci de residus, on ben pares, fills i / o germans de totes les famílies es veuen afectats positivament per aquesta nova política de gestió de residus.

Amb aquesta política, el Consorci ha aconseguit que el modern i informatitzat sistema de funcionament dels ecoparcs de les comarques del Nord de Castelló sigui tot un referent en la gestió dels residus urbans, on l’ús ciutadà d’aquestes instal·lacions ha passat de ser una cosa puntual a ser una cosa habitual i quotidià, també en les unitats mòbils de proximitat que recorren els municipis i completen el mapa del reciclatge.