El Consell sotmet a exposició pública les indemnitzacions per la Xylella

520
El Consell sotmet a exposició pública les indemnitzacions per la Xylella
El Consell sotmet a exposició pública les indemnitzacions per la Xylella
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha sotmés a exposició pública les indemnitzacions als agricultors amb cultius afectats per la Xylella. En un esborrany d’orde que aprovarà les bases reguladores de les ajudes indemnitzatòries per a l’eradicació i el control del bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, a disposició pública en la web institucional en l’enllaç següent: http://bit.ly/2yj16Np, la conselleria establix l’objecte de l’ajuda, els beneficiaris, els requisits i la quantia de les ajudes indemnitzatòries, així com una altra informació administrativa d’utilitat per a presentar les sol·licituds.

La indemnització cobrirà la totalitat de les depeses d’arrancada i destrucció del material vegetal de plantacions fins a un import màxim de 2.500 euros per hectàrea, sempre que haja sigut duta a terme pel propi agricultor o a costa seua.

De manera detallada, les indemnitzacions oscil·laran segons els cultius i l’edat de l’arbre, sent en cítrics entre 4.735 euros i 19.447 euros per hectàrea i 13 euros i 54 euros per arbre; en fruiters entre 5.511 euros i 12.509 euros per hectàrea i 14 euros i 32 euros per arbre; en fruit sec entre 2.843 euros i 15.606 euros per hectàrea segons siga de secà o de regadiu i 13 i 28 euros per arbre amb el mateix criteri; en vinya entre un mínim de 2.240 euros en secà i un màxim de 17.421 euros per hectàrea en regadiu i entre un euro i sis euros per vinya; i en olivera entre un mínim de 3.420 euros per hectàrea i un màxim de 15.498 euros per hectàrea en regadiu i entre 18 euros i 62 euros per arbre també en funció de si és en una o altra modalitat.

A productors i comercialitzadors de plantes de vivers s’indemnitzaran les despeses d’arrancada i destrucció del material vegetal fins a un import màxim de 2.500 euros per hectàrea, sempre que els haja dut a terme amb recursos propis.

De la mateixa manera, s’han establit uns valors d’indemnització per tipus de plantes i formats, per plantes mare de material de bases de vinya, per plantes mare de material certificat de vinya i per plantes mare de fruiters i cítrics.

Els beneficiaris de les indemnitzacions podran ser els propietaris de parcel·les amb cultius inclosos en la llista de vegetals hostes susceptibles al bacteri Xylella fastidiosa, que hagen sigut declarats contaminats “i/o immobilitzats” per resolució del director general i els titulars inscrits en el Registre de Proveïdors de Llavors i Plantes de Viver o en el Registre de Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals, amb plantes en idèntica circumstàncies.

Els positius detectats per Xylella a la Comunitat Valenciana es corresponen únicament amb ametler, i s’ubiquen en 86 parcel·les de 18 municipis de la Marina i el Comtat.