El Consell reforça la informació sobre la Xylella fastidiosa entre el sector agrari

645
El Consell reforça la informació sobre la Xylella fastidiosa entre el sector agrari
El Consell reforça la informació sobre la Xylella fastidiosa entre el sector agrari
PUBLICITAT

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ha editat un díptic divulgatiu sobre la Xylella fastidiosa, dins de les accions programades de difusió informativa sobre la matèria.


El document, imprés en versió en castellà i en valencià, explica de manera resumida què és la xylella, com es propaga, les espècies afectades, els símptomes en les plantes infectades i les principals actuacions que contempla el pla de contingència de la conselleria.

A més, es demana la col·laboració en la detecció dels símptomes de la xylella, per al que davant de qualsevol sospita de planta infectada s’ha de comunicar a l’oficina comarcal de la zona, al número de telèfon 900 53 20 00 o a l’adreça de correu electrònic xylella@gva.es.
El bacteri Xylella enutjosa pot propagar-se des del material infectat, a través d’insectes que s’alimenten del seu xilema, transmetent-ho a plantes sanes, i també pel comerç i el transport de material infectat i insectes infectats.

Els símptomes en les plantes infectades, que poden tardar anys a desenrotllar-se i confondre’s amb els provocats per l’estrés hídric, són: pansiment i decaïment generalitzat, seca de fulls i branques progressiva fins a la mort de l’arbre i crema de fulls i brots.
Encara que s’han descrit més de 360 espècies sensibles a este bacteri en diferents àmbits, a la Comunitat Valenciana s’ha detectat només la subespècie múltiplexment i exclusivament en ametlers en determinades zones de la província d’Alacant.

En el marc legislatiu de la Unió Europea i amb el suport del ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, la Conselleria desenrotlla el Pla de Contingència, consistent en la immobilització del material vegetal sensible, la seua destrucció en un radi de 100 metres en torn les deteccions, prevenció per mitjà de tractaments, prohibició de plantar espècies hospedants fins a cinc anys després de la declaració d’eradicació i la indemnització per l’arbratge destruït.

El document pot consultar-se en l’enllaç següent:
http://www.agroambient.gva.es/documents/163214705/163847802/diptico+Xylella+v4+21×21+folleto+SS.PDF/57080be6-2b96-4134-ab23-393a73823ba7