Pinada
– No obstant això, amb nivell 3 de preemergència, quedaran suspeses totes les autoritzacions concedides
– En els últims 10 anys s’han produït un total de 56 incendis per aquests motius

El Consell recorda que està prohibit el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguin foc o puguin produir-lo, en terreny forestal, a les zones adjacents o a una distància inferior a 500 metres.

Així ho estableix la llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, que, com a mesura de precaució general, prohibeix l’ús del foc en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana i el reglament que ho desenvolupa en el decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern valencià.

Els incidents ocasionats per espectacles pirotècnics i per llançament de coets, tant per part d’adults com de menors, són deguts a negligències o a causes accidentals. En els últims 10 anys s’han produït un total de 56 incendis per aquests motius.

El perill dels castells i les mascletades aèries per al terreny forestal resideix en que es desprenen diversos punts de foc en cada explosió i que, a més, arriben a llargues distàncies. L’altura màxima d’un artefacte pirotècnic depèn del seu calibre (diàmetre), que sol anar des dels 60-70 m per a carcasses petites (50 mm de diàmetre), fins als 340 m, per a carcasses grans (350 mm de diàmetre).

Per comprovar si el punt de llançament d’un castell o mascletà aèria es troba a menys de 500 metres del terreny forestal, i en conseqüència està prohibit per la normativa de prevenció d’incendis forestals, es pot consultar el visor cartogràfic de la Generalitat.

A més, el material pirotècnic usat en passejades, correfocs, despertades o qualsevol altra modalitat tradicional es troba regulat a nivell autonòmic pel decret 19/2011, de 4 de març, del Consell, pel qual es reconeix el caràcter religiós, cultural o tradicional de les manifestacions festives celebrades a la Comunitat Valenciana en les quals s’utilitzen artefactes de pirotècnia. També hi ha un reglament d’articles pirotècnics i cartutxos, i les seves instruccions tècniques complementàries, d’àmbit nacional.

A les urbanitzacions que es troben en la interfície urbana-forestal, és convenient extremar les precaucions i advertir del risc que suposa l’ús de foc, llançament de coets, globus o artefactes que continguin foc.

En aquest cas, cal disposar de mitjans d’autoprotecció, per si passa algun incident o fuga de material pirotècnic, i ser conscients que la presència de mitjans d’extinció no exclou de les obligacions i regulacions en l’ús d’aquest material. És convenient que l’entitat organitzadora, disposi d’un esdeveniment alternatiu, per si, arribat el cas, no s’autoritzés l’ús del material pirotècnic.

A més, si la manifestació festiva en la qual s’utilitza material pirotècnic no llançat, o amb foc terrestre, o estàtic es realitza a menys de 500 metres del terreny forestal, requereix, entre d’altres, autorització de la Direcció territorial de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

No obstant això, en el cas que es decreti nivell 3 de preemergencia, quedaran suspeses totes les autoritzacions concedides per a activitats a la muntanya o a menys de 500 metres.