El Consell modifica la convocatòria d’ajudes directes per pal·liar els efectes de la COVID-19 per donar cabuda a més empreses

213
Mònica Oltra, vicepresidenta i portaveu del Consell
Mònica Oltra, vicepresidenta i portaveu del Consell

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El Ple del Consell ha aprovat un decret que modifica la convocatòria d’ajudes directes extraordinàries per al suport a la solvència empresarial a la Comunitat Valenciana en resposta a la pandèmia de la COVID-19, a fi de donar cabuda a més empreses beneficiàries.

La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha explicat que després d’haver-se resolt el 90% de les sol·licituds presentades, i existint crèdit disponible, “s’ha considerat convenient fer aquesta nova convocatòria per aprofitar en el màxim aquests recursos econòmics i ajudar així a impulsar la reactivació” de les empreses.

En aquest sentit, “es flexibilitzen els requisits, permetent que les empreses amb resultats negatiu el 2019 puguin acollir-se a les ajudes sempre que declarin un resultat positiu el 2018 i compleixin amb la resta dels requisits establerts”.

Entre les novetats, Oltra ha destacat també que, juntament amb les quantitats que es destinen a satisfer deute pendent, “passaran a ser subvencionables els costos fixos incorreguts, encara que no hagin estat determinants de pèrdues”.

Així mateix, ha explicat que per a aquelles subvencions ja concedides en les convocatòries anteriors “s’amplia el termini de justificació, que finalitzarà als tres mesos de la publicació del nou decret al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana”.

Oltra ha apuntat que tant “en el cas que ja s’hagi presentat una sol·licitud” a les convocatòries anteriors “i hagi estat concedida una ajuda com si ha estat denegada, les empreses puguin tornar a presentar-se en aquesta convocatòria”, ja que “la flexibilització dels criteris pot fer que ara sí que entrin a la convocatòria”.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta nova convocatòria començarà a les 9.00 hores de matí, 4 de desembre, i finalitzarà a les 23.59 hores del 13 de desembre. Totes les sol·licituds s’hauran de presentar de manera telemàtica a seu electrònica de la Generalitat.