El Ple del Consell ha autoritzat dos decrets pels quals s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes als col·lectius de pensionistes i persones amb diversitat funcional, destinades a compensar despeses relacionades amb la protecció de la salut. D’aquesta manera, s’estendran a 2017 les ajudes en aquest àmbit iniciades en 2016.

Gràcies a aquestes mesures, aquests col·lectius seguiran sense abonar els copagaments farmacèutics i ortoprotètics, és a dir, continuaran sense pagar pels medicaments receptats pels metges del Sistema Públic de Salut i, a més, en el cas de les persones amb diversitat funcional, accediran a les ortopròtesis que necessiten subjectes a finançament públic sense pagament suplementari.

En concret, les ajudes van destinades, d’una banda, a pensionistes amb nivells de rendes inferiors a 18.000 euros i als seus beneficiaris i, d’una altra, a persones amb diversitat funcional amb els requisits següents: menors de 18 anys amb discapacitat diagnosticada amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33 per cent, i majors de 18 anys diagnosticades amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65 per cent.

Les ajudes són aplicables als tractaments mèdics, tant farmacològics com ortoprotètics, prescrits per professionals del Sistema Sanitari Públic valencià, a pacients residents a la Comunitat Valenciana.

Increment del 12 %

Enguany s’ha incrementat l’import total de les ajudes destinades al col·lectiu de pensionistes amb un augment de cinc milions d’euros.

D’aquesta manera, seran un total de 40 milions d’euros a càrrec dels pressupostos de la Generalitat per a 2017 els destinats a aquestes ajudes, en compte dels 35 milions aportats en 2016.

A més, es destinaran també 6,6 milions d’euros a ajudes per al col·lectiu de persones amb diversitat funcional, per la qual cosa les ajudes per a ambdós col·lectius pugen a un total 46,6 milions d’euros, i això suposa un increment del 12 per cent respecte al destinat en 2016.

L’any 2016 ha sigut el primer en què el Consell ha dut a terme les ajudes destinades a facilitar l’adherència a tractaments mèdics, motiu pel qual es van aprovar els respectius Decrets 239/2015 i 240/2015, del Consell, pels quals es regulen aquestes ajudes a ambdós col·lectius.

En els quasi dotze mesos d’aplicació dels mencionats decrets, fins al 20 de desembre de 2016, han sigut un total 909.800 persones les que s’han beneficiat d’aquestes ajudes. En concret, 116.809 persones amb diversitat funcional i 792.991 pensionistes amb rendes baixes.

Els decrets aprovats pel Consell estan destinats a combatre les situacions de desigualtat derivades de la introducció dels copagaments l’any 2012, una mesura que perjudica els col·lectius més vulnerables.

Es tracta d’ajudes destinades a compensar despeses derivades de la protecció de la salut per a persones en situació de malaltia i necessitat, de manera que no hagen d’abandonar el seu tractament mèdic, amb el risc que això suposa per a la seua salut i el de la resta de la població.

Reducció de la taxa d’abandó de tractaments

Després de l’aprovació dels decrets en 2016, segons dades de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, la taxa d’abandó de tractaments mèdics s’ha reduït fins en un 31,7 per cent entre gener i novembre de 2016 respecte al mateix període de l’any anterior.

En concret, per tipus de diagnòstic, destaca la caiguda de l’abandó del tractament de processos relacionats amb malalties cròniques com la hipercolesterolèmia, en un 34 per cent, la diabetis, en un 31 per cent, o la hipertensió en un 30 per cent.