El Consell Escolar de Benassal demana a Educació que no elimine una unitat de primària en el col·legi Alcalde Fabregat

89
CEIP de Benassal
PUBLICITAT

El Consell Escolar Municipal de Benassal ha al·legat contra la supressió d’una unitat de Primària en el CEIP Alcalde Fabregat de la localitat per al curs 2024-2025. Dins de les retallades que va aplicar la Generalitat Valenciana amb la reducció d’aules Benassal serà un dels municipis afectats.

Des del Consell Escolar s’ha posat en relleu que l’eliminació de la unitat comportarà la reducció del nombre de docents, la qual cosa anirà en perjudici del conjunt de la comunitat educativa. “Serà una barrera per a posar en pràctica metodologies afavoridores de la inclusió amb desdoblaments o codocències entre altres eines, és a dir, eines per a garantir una major qualitat de l’educació”, ha apuntat l’alcaldessa del municipi i presidenta del Consell Escolar, Elia Garcia Colom.

El màxim òrgan de representació educativa a nivell municipal també ha constatat que la reducció d’unitats suposa un greuge comparatiu amb els CRA -Col·legis Rurals Agrupats- que compten amb més recursos de personal, tant de docents com de personal especialitzat. “Benassal mereix tindre els mateixos recursos personals que la resta de col·legis del territori” ha incidit l’alcaldessa.

A la supressió prevista per Educació també s’uneix el fet que les vacants d’especialistes de música, educació física, audició i llenguatge i pedagogia terapèutica o orientador ja són de mitja jornada, un aspecte que no afavoreix la continuïtat del personal docent. Així mateix es dona la circumstància d’una de les docents que es veuria afectada per l’eliminació de la unitat de Primària forma part de l’equip directiu del centre. SI s’elimina la unitat de primària haurà d’assumir més càrrega lectiva i burocràtica en perjudici de l’alumnat. I és que la pèrdua de la unitat prevista per la Generalitat també suposarà que els alumnes de sisé de primària hagen de compartir classe amb els d’un any menys, impedint-se realitzar desdoblaments.

El Consell Escolar ha demandat a Educació que no suprimisca l’aula de primària i que això no vaja en perjudici dels mestres especialistes destinats al col·legi Alcalde Fabregat.