El Consell destina més de 100 milions a pujar el sou un 0,5% a funcionaris de la Generalitat

105
PUBLICITAT

La mesura afecta al personal depenent de la institució i el sector públic instrumental

El Consell ha aprovat l’aplicació d’un increment retributiu del 0,5 % en les retribucions del personal al servei de la Generalitat, institucions de la Generalitat i sector públic instrumental, en aplicació del que es preveu en la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023.

Este increment s’aplicarà respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes des de l’1 de gener de 2023. La repercussió econòmica que suposarà l’aplicació d’este increment retributiu ascendix a un import total de 104.476.209,74 euros.

A més, el Consell autoritza les conselleries d’Hisenda, Economia i Administració Pública i d’Educació, Universitats i Ocupació perquè adopten les mesures necessàries perquè l’increment de les retribucions previstes en este acord tinga el seu corresponent reflex en l’àmbit de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, així com en el personal docent dels centres concertats.

La Llei 9/2022 de pressupostos de la Generalitat per a 2023 establia un increment retributiu addicional del 0,5 % a l’increment retributiu fix del 2,5 % respecte de les retribucions vigents a 31 de desembre de 2022, amb efectes d’1 de gener de 2023, si l’increment del PIB nominal igualara o superara l’estimat pel Govern estatal en el quadre macroeconòmic que s’incloïa l’elaboració de la vigent Llei de pressupostos generals de l’Estat.

A aquest efecte, l’Institut Nacional d’Estadística (INE), amb data 31 de gener de 2024, ha certificat que el creixement del PIB nominal l’any 2023 va ser d’un 8,6 %.

Per la seua part, la previsió del Govern inclosa en el quadre macroeconòmic que va acompanyar a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a 2023 recollia un PIB nominal del 6 %. Per tant, es donen els condicionants per a l’aplicació de l’increment retributiu previst en la Llei 9/2022 de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2023.