El Consell destina 8 milions d’euros per a persones treballadores per compte propi o autònomes beneficiàries de l’ajuda de cessament d’activitat per COVID-19

481
AUTÒNOMA
PUBLICITAT

Aquestes ajudes podran aconseguir els 150 i 300 euros, segons s’hagi produït el cessament d’activitat al gener o febrer, o en tots dos mesos

Es pretén reduir els efectes negatius de les mesures excepcionals que restringeixen la mobilitat i l’activitat econòmica

El Ple del Consell ha aprovat un decret d’ajudes, per valor de 8 milions d’euros per a persones treballadores per compte propi o autònomes, que compleixin la condició de ser beneficiàries de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada a la COVID-19.

L’objecte d’aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d’aquestes ajudes urgents, que puguen permetre complementar la prestació que aquestes persones han rebut de la Seguretat Social.

Amb aquestes ajudes, el Consell pretén reduir els efectes negatius provocats per l’impacte de les mesures excepcionals que restringeixen la mobilitat i l’activitat econòmica, adoptades davant l’agreujament de la situació de la pandèmia

Aquest decret està dirigit a persones treballadores per compte propi i autònomes, al costat de les d’ajudes per a empreses i persones treballadores en ERTO, aprovats la setmana passada pel Ple del Consell, conformen el segon decret llei d’ajudes del Pla Resistir. L’import global del qual ascendeix a 105 milions.

La quantia de l’ajuda prevista a cada persona treballadora per compte propi o autònoma ascendeix a:

a) Un màxim de 300 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s’ha produït durant els mesos de gener i febrer del 2021.

b) Un màxim de 150 euros per persona beneficiària de la prestació de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària associada al COVID-19, si s’ha produït durant el mes de gener o durant el mes de febrer de 2021.

La presentació de sol·licituds i documentació annexa s’iniciarà a les 09.00 hores del 15 de febrer de 2021 i finalitzarà a les 23.59 hores del 28 de febrer de 2021.

Les ajudes contemplades en el present decret podran finançar-se amb càrrec als fons que corresponguin a la Comunitat Valenciana, procedents dels recursos addicionals REACT-EU, Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa, que s’apliquen en el marc dels Fons Estructurals.

Les actuacions es cofinançaran amb el Programa Operatiu FSE 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, mitjançant l’Objectiu Específic REACT-UE 1 “Donar suport a l’accés al mercat de treball, la creació de llocs de treball i l’ocupació de qualitat, així com el manteniment de l’ocupació, inclòs l’ocupació juvenil, i l’ocupació als treballadors per compte propi i als emprenedors”.