El Consell declara la tramitació urgent de la línia de el Fons de Cooperació Municipal per pal·liar els efectes de la COVID-19 en municipis turístics

505
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

L’objectiu és que puguen disposar d’una dotació extraordinària al més aviat possible per desenvolupar accions de suport a agents turístics

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat declarar la urgència en la tramitació de el projecte de decret de Consell, pel qual es regula la línia específica de el Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha aprovat la urgència en la tramitació de l’decret mitjançant el qual es pretén regular una línia específica de el Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana per pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària generada per la COVID -19 en el sector turístic de la Comunitat Valenciana, especialment en les destinacions locals.

Així, un cop estigui aprovat el decret, els municipis turístics de la Comunitat Valenciana podran disposar d’una dotació extraordinària al més aviat possible, que els permitisca desenvolupar, en la mesura i forma que consideren, accions que conduisquen al suport dels agents turístics que, en general, operin en aquest destí.

Cal assenyalar que el tancament dels mercats emissors, tant de la pròpia Comunitat Valenciana com nacional i els mercats internacionals i la previsible gradual obertura quan finalitzi l’estat d’alarma, fa necessari que es realitzin accions urgents de promoció i d’incentivació de la demanda d’ les zones més properes a les més allunyades.

A més, davant la nova situació, els municipis turístics hauran d’implementar mesures de seguretat per la COVID-19 en llocs públics d’ús habitual per part dels turistes que requeriran inversions, que es podran atendre amb la línia específica de el Fons de Copperación Municipal per a municipis turístics.