El Consell de Col·legis de Metges Valencians recorda a Sanitat que la SAMU ha de tenir sempre un metge

716
PUBLICITAT

Nota de premsa del Consell de Col·legis de Metges Valencians

El Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians expressa el seu rebuig i indignació davant les declaracions realitzades pel conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, a l’informatiu regional de La 1 de Televisió Espanyola, en què afirma que “les infermeres, juntament amb un conductor específic, estan capacitades plenament per portar la SAMU”.

Recorda que la pròpia Ordre de 25 de febrer de 2000 de la Conselleria de Sanitat, per la qual es regulen els Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) i els Serveis d’Ajuda Mèdica Urgent (SAMU), disposa que la SAMU és un equip integrat per metge, infermera i conductor-camiller. Per tant, si no hi va un metge, deixa de ser un SAMU perquè incompleix la dotació específica que han de tenir aquests equips.

Per això, exigim que compleixi aquesta norma, i en cas que la seva Conselleria decidisca establir un servei diferent, ho doni a conèixer mitjançant la normativa legal necessària, i s’informe a la ciutadania de les característiques del servei alternatiu que es pretén donar, evitant així enganys o confusions respecte a la seguretat i qualitat del servei sanitari que es presta.

Des del Consell mostrem la nostra total repulsa per aquestes manifestacions públiques del titular de Sanitat, i considerem que l’Administració ha de fer un esforç per millorar les condicions laborals dels metges, i realitzar una programació correcta de l’assistència i una provisió de places que evite la precarietat laboral actual, peces clau per resoldre l’aparent dèficit de facultatius existents en la majoria d’especialitats mèdiques i nivells assistencials. Actualment no es tracta que hi hage escassetat de metges, cosa que no hi ha són metges que vulguen treballar amb les condicions laborals que ofereix la Conselleria de Sanitat.

Des del Consell de Col·legis Oficials de Metges Valencians reiterem la nostra disposició a col·laborar tant en aspectes consultius com en la programació de tantes iniciatives sanitàries com siga possible participar, per a la millora del servei sanitari i de les condicions de la pràctica de la medicina a la nostra Comunitat.