– Podran sol·licitar les ajudes per a l’engegada dels Tallers d’Ocupació les entitats locals, les mancomunitats i les associacions, fundacions sense ànim de lucre
– Per primera vegada tots els aturats que participen en els tallers d’ocupació obtindran un certificat de professionalitat
– El Consell preveu que es realitzen 106 tallers en els quals participen al voltant de 1080 alumnes

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat en el DOCV la convocatòria del programa mixt d’ocupació-formació de Tallers d’Ocupació a la qual el Servef destinarà 19,8 milions d’euros.

El director general de Planificació i Serveis, Juan Angel Poyatos, ha explicat que podran sol·licitar les ajudes per a l’engegada de Tallers d’Ocupació les entitats locals o els seus organismes autònoms i les mancomunitats i les agrupacions d’entitats locals constituïdes en Acords per l’Ocupació amb personalitat jurídica pròpia. Com a novetat, enguany s’ha inclòs a més a les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre “amb la intenció de sumar i donar més possibilitats als aturats per a millorar les seues condicions d’accés al món laboral”.

Es tracta de subvencions que tenen per objecte millorar les opcions d’accés al treball de les persones aturades, combinant la formació amb l’ocupació, mitjançant la realització d’accions formatives i la realització d’obres o la prestació de serveis d’utilitat pública o interès social.

Poyatos ha explicat que els Tallers d’Ocupació pretenen “millorar la inserció laboral de les persones, oferint-los un certificat professional juntament amb una experiència que els aporte més possibilitats de trobar una ocupació”.

Així mateix, ha destacat que, per primera vegada, tots els aturats que participen en els tallers d’ocupació obtindran un certificat de professionalitat que acreditarà la seua capacitació per al desenvolupament d’una activitat laboral identificable en el sistema productiu sense que açò constituïsca regulació de l’exercici professional.

Poyatos ha detallat que per a poder accedir a un Taller d’Ocupació els aturats deuen estar registrats en el Servef i tenir com a mínim 25 anys. A més, tindran consideració de col·lectius prioritaris: les dones, especialment les víctimes de violència de gènere, les persones amb discapacitat, les persones en situació o risc d’exclusió social, les persones majors de 55 anys, le persones amb baixa qualificació o en atur de llarga durada.

El Servef preveu que s’engeguen 106 tallers en els quals participen al voltant de 1.080 aturats. Cada ens promotor pot sol·licitar d’1 a 3 especialitats de 10 alumnes cadascuna.

Realització dels cursos

Els projectes tindran una durada de dotze mesos equivalents a 1.920 hores de formació en alternança amb el treball o la pràctica professional, que també estarà dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, als efectes de la qual es dedicarà a formació per a l’ocupació un mínim del 25 % de la durada del projecte. Els projectes hauran de desenvolupar exclusivament especialitats dirigides a l’obtenció dels Certificats de Professionalitat complets.

L’alumnat serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant exclusivament el contracte per a la formació i l’aprenentatge. La durada dels contractes de treball subscrits amb l’alumnat treballador no podrà excedir a la data de finalització del projecte.