El Consell aprova les bases reguladores per a la concessió de 7 milions d’ajudes directes al sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals

297
PUBLICITAT

El Ple del Consell ha aprovat el decret llei que regula les bases reguladores per a la concessió de fins a 7 milions d’ajudes directes per part de la Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball a el sector de l’artesania vinculat a les festes tradicionals.

Aquests ajuts formen part del Pla Resistir per donar suport als sectors més afectats per la crisi de la COVID-19.

L’objectiu és preservar l’existència i viabilitat de les empreses artesanals que elaboren productes relacionats amb les festes populars, moltes de les quals s’han hagut de suspendre a causa de les successives mesures decretades per frenar la pandèmia.

Aquest tipus empreses artesanes, de molt reduïda dimensió en la seva immensa majoria, compten amb una important presència a tot el nostre territori i de la seva importància econòmica s’uneix el seu valor com a patrimoni cultural i identitari de el poble valencià.

Podran ser beneficiàries de les ajudes els artesans, artesanes i pime artesanes que estiguin en possessió de el document de qualificació artesana (DQA), expedit per la Generalitat, o document equivalent emès per una administració pública que acredite la seua condició artesana en algun dels oficis artesans als quals va dirigida aquesta norma, que exerxeixen la seua activitat a la Comunitat Valenciana a l’almenys des l’1 de març de 2020 i hagen patit una reducció de al menys el 30% dels ingressos en l’exercici 2020 respecte a 2019.

Les persones i empreses a les que se’ls concedeixen les ajudes han de mantenir l’activitat artesana durant al menys 12 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció.

Els ajuts es destinaran a artesans, artesanes i pime d’un total de 37 oficis vinculats directament amb les festes tradicionals de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de l’1 a l’15 de març. La sol·licitud s’ha de presentar de manera telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment habilitat a l’efecte, consultar aquí, accedint a la GUIA PROP, “Tràmits i serveis”.

Oficis vinculats a festes populars

Els oficis artesans vinculats a les festes populars són aquells dedicats a l’elaboració o fabricació de ventalls, espardenyes, bastons brodats, artista bolillero, mitges, ganxet, mobles i altres objectes de vímet, canya, palma i similars

També s’inclouen artista faller, florista artesà, cellerer, bastonero, constructor d’instruments de corda, vent i percussió, estampador de teles, daurador, llauner, joier, maquetista, orfebre, escrivà, pirotècnic, argenter, així com artesans a mida com sastre , modista, teixidor, barreter, tintorer, sabater o pelleter.

Finançament de les ajudes

Les ajudes previstes en aquesta norma es finançaran amb càrrec als fons que corresponguen a la Comunitat Valenciana, procedents dels recursos addicionals REACT-EU, que s’apliquen en el marc dels Fons Estructurals, com a resposta de la Unió Europea a la pandèmia.

Aquestes actuacions són susceptibles de ser cofinançades per la Unió Europea a través del programa operatiu de FEDER 2014-2020 de la Comunitat Valenciana, a través d’l’Objectiu Específic REACT-UE 3.2 relatiu a el “suport a les mesures d’ajuda econòmica a les regions més dependents dels sectors més afectats per la crisi de la COVID-19 “, com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de la COVID-19.