El Consell aprova la modificació del decret regulador del Programa ‘Bono Viaje’ per a ampliar el temps disponible en els dos períodes de 2021

354
Foto: Hotel d'Ares
Foto: Hotel d'Ares
PUBLICITAT

La modificació que permet ampliar el període actual fins al 15 de juny i avança el tercer període al 15 de desembre

El Consell, reunit en sessió plenària, ha aprovat un decret de modificació del Decret 156/2020, de 16 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes del programa ‘Bono Viaje Comunitat Valenciana’, per a incentivar la demanda de serveis turístics interns per la COVID-19.

En concret, el decret aprova la modificació de l’apartat 16 de l’article 5; l’apartat 3 de l’article 7, l’apartat 2 de l’article 8, l’apartat 1 de l’article 9, l’apartat 4 de l’article 12, i la disposició final segona, tots ells del Decret 156/2020, de 16 d’octubre, del Consell, d’aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d’ajudes del programa ‘Bono Viaje Comunitat Valenciana’, per a incentivar la demanda de serveis turístics interns per la COVID-19.

D’aquesta manera, la modificació suposa un canvi en els períodes en què es poden prestar aquestes ajudes, quedant articulats de la següent manera:

a) des de les 12.00 hores del dia 20 d’octubre de 2020 al 31 de desembre de 2020.

b) des de l’1 de gener de 2021 al 15 de juny de 2021.

c) des del 15 de setembre de 2021 al 31 de desembre de 2021. En aquest període, l’estada i els serveis turístics han de concloure el 31 de desembre de 2021.

De la mateixa manera, es modifiquen els terminis de sol·licitud per a cada període del programa, ajustant-se a les noves dates, així com la dotació pressupostària destinada a cadascun.

Així, l’import global màxim de les ajudes a concedir derivades d’aquest decret ascendeix a 16.300.000 euros, dels quals 4.300.000 corresponien al període de 2020, mentre que la resta, fins a 12.000.000 corresponen a l’exercici de 2021.

En concret, es preveu destinar 7.000.000 per al segon període del programa, que ara va des de l’1 de gener al 15 de juny, i 5.000.000 per al tercer període, que va del 15 de setembre al 31 de desembre.