El Consell aprova ajudes de 300.000 euros a explotacions de conills afectades per la suspensió d’activitat amb motiu de la Covid-19

511
PUBLICITAT

Es tracta de subvencions directes per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari derivades de l’estat d’alarma 

El Ple del Consell ha aprovat les bases reguladores per a la concessió directa de subvencions a explotacions de producció de conills afectades per la suspensió de l’activitat decretada pel Govern d’Espanya, com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

Concretament, es destinaran un total de 300.000 euros a explotacions cunícoles de la Comunitat Valenciana, terme que inclou qualsevol instal·lació o construcció utilitzada per a la cria i tinença d’animals de la família ‘Leporidae’ en explotació intensiva i que s’hagen vist perjudicats pel tancament d’activitat produït amb motiu de la Covid-19. 

Aquestes ajudes s’atorguen de manera directa per concórrer raons d’interés econòmic, social i humanitari derivades de la declaració de l’estat d’alarma decretat en tot el territori estatal a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març. 

Hi ha, a més, raons d’interés públic que justifiquen el lliurament d’aquestes subvencions de manera directa i amb caràcter d’urgència i que es basen en la necessitat d’atendre i combatre els efectes socials, econòmics i productius que està tenint la COVID-19 a la Comunitat Valenciana.