El Consell activa un pla per agilitzar la cobertura de 1.524 places vacants en 2021 per gestió administrativa i atenció en serveis públics essencials

606
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

El Consell ha activat un pla elaborat per les conselleries d’Hisenda i Model Econòmic i Justícia, Interior i Administració Pública per a agilitzar la cobertura de 1.524 places vacants al llarg d’aquest 2021. En concret, els departaments que dirigeixen Vicent Soler i Gabriela Bravo han disposat una dotació econòmica de 61,5 milions d’euros per reclutar capital humà amb l’objectiu d’augmentar i millorar la gestió administrativa i l’atenció en serveis públics fonamentals en l’Administració de la Generalitat.

El ‘Pla d’Actuació 2021’ estableix que, del total de llocs aprovats, 783 places estaran destinades a la cobertura de llocs de gestió administrativa de les conselleries i organismes autònoms i 731 places per a vacants d’atenció directa, que estaran destinades principalment a les conselleries que presten serveis públics fonamentals.

També inclou les àrees amb competències en matèria de Justícia (com les Oficines d’Assistència a les Víctimes de l’Delicte), Economia (Labora i INVASAT) o Agricultura (agents forestals), així com els serveis PROP amb un cost de 49,8 milions d’ euros.

A aquestes vacants es sumarà la previsió de cobertura de 302 jubilacions en el conjunt de les conselleries i organismes autònoms de la Generalitat amb un cost de 11,7 milions d’euros. D’aquesta manera, al llarg de l’exercici, la Generalitat preveu cobrir un total de 1.826 places amb un cost aproximat de 61,5 milions d’euros.

Les conselleries d’Hisenda i Justícia van fixar que es podria cobrir, en aquest 2021, fins a un 50% de les vacants disponibles en cada departament i organisme autònom de el sector públic valencià per als llocs de gestió administrativa, deixant fora d’aquest còmput els llocs que els departaments necessitessin cobrir per a vacants d’atenció directa.

“Hem previst la cobertura pressupostària tenint en compte les necessitats que cada departament de la Generalitat ens ha traslladat per forjar un pla realista i útil”, ha assegurat el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler.

Per la seva banda, la responsable de Funció Pública de Consell, Gabriela Bravo, ha destacat que s’ha dut a terme “un treball exhaustiu per unificar criteris de manera que no es produisca cap minva en l’atenció essencial que presta l’Administració autonòmica a la ciutadania valenciana i que la tramitació per a la cobertura d’aquests llocs sigui el més àgil possible. “

Pla d’Actuació

Des de l’aprovació el 2018 de l’Ordre 1/2018 per la qual es regula el procediment d’autorització en matèria de personal i cobertura de vacants, les conselleries amb competències en matèria d’hisenda i funció pública aproven anualment per a cada conselleria i organisme autònom un Pla d’Actuació que recull el nombre de places a cobrir i les seves necessitats de personal.

El 2020, però, la Generalitat no va poder aprovar l’esmentat protocol causa de la pandèmia de la COVID. No obstant això, des de les direccions generals de pressupostos i funció pública s’han autoritzat les vacants sol·licitades per cadascuna de les conselleries de manera excepcional, tal com estableix l’article 16 de la citada ordre.

D’aquesta manera, i un cop autoritzades el total de places vacants, serà cada departament el que decidisca sobre la seva cobertura i els llocs als quals els destina, sense necessitat de ser ratificats de forma individual per la direcció general de Pressupostos i la de Funció pública, la qual cosa permetrà guanyar en eficàcia i rapidesa en la seva cobertura.

Gestió dels fons europeus

A més de les places recollides en el Pla d’Actuació 2021, la Generalitat també té previst al llarg de l’exercici ampliar la seva dotació de personal amb els llocs necessaris per a la gestió extraordinària dels projectes vinculats als fons europeus de recuperació Next Generation i React.

Per a això, una vegada que es concreten els projectes que gestionarà cada departament i les necessitats de personal addicional que impliquin pel volum pressupostari dels mateixos, es determinarà el nombre de places pertinents, així com la seva tipologia. En qualsevol cas, no s’inclouen dins l’acord assolit entre les conselleries de cobertura de fins al 50% de les vacants i seran addicionals a les mateixes.

“Ens trobem davant un doble repte a què hem de donar una resposta àgil i eficaç: d’una banda, fer front a les conseqüències de la crisi econòmica generada per la COVID-19, que ha comportat la creació de línies d’ajuts per part de Consell per ajudar els sectors més afectats englobades pel Pla Resistir, i, d’altra, la gestió dels fons europeus Next Generation “, ha indicat Soler.

“Tots dos projectes impliquen una important gestió administrativa a la qual volem respondre amb garanties”, ha explicat el conseller d’Hisenda.

En aquest sentit, Gabriela Bravo ha recordat que l’Administració valenciana “s’ha de reforçar quantitativament i qualitativament amb el millor capital humà per a la gestió dels 8.400 milions d’euros de fons europeus que es destinaran a subvencions, convenis i contractes públics”. La gestió d’aquests fons? Que suposen el 47,5% de la despesa anual de la Generalitat? “Necessita dels efectius necessaris i preparats per tramitar una mitjana de 400 contractes mensuals”, ha conclòs.