El col·legi de metges diu que l’atenció primària no està preparada per controlar el Covid-19

593
PUBLICITAT

Nota de premsa del Col·legi Oficial de Metges de Castelló

– Alerta que manquen recursos humans, materials i equips de protecció

– Insisteix en la manca de planificació per reobrir els Centres de Salut a l’activitat normal

La Junta Directiva del Col·legi de Metges de Castelló (COMCAS) considera que l’Atenció Primària (AP) no està encara preparada per simultanejar el control de pacients amb la Covid-19 amb l’atenció als pacients amb altres patologies. Una cosa que ja vam denunciar la setmana passada després d’anunciar la consellera de Sanitat que l’AP havia de realitzar aquesta funció.

Cal indicar que dos dels ítems que valoraven els tècnics de l’Ministeri de Sanitat a l’hora de determinar el passi de fase eren precisament si l’AP estava preparada i si disposava dels recursos necessaris per fer el seguiment dels pacients de coronavirus i la supervisió dels tests. Doncs bé, en ambdós casos, reiterem, que ara per ara l’AP no està preparada.

El Col·legi de Metges de Castelló va alertar la setmana passada de inadequada, per improvisada i sense planificar, l’obertura dels centres de salut amb la normalitat anterior a la irrupció de la pandèmia, ja que no s’havien implementat les mesures necessàries per a la seva posada en marxa, ni s’havia dotat als centres de salut dels equips de protecció necessaris (EPI i mascaretes FPP2), així com dels recursos humans (nous contractes) per realitzar el control i seguiment dels casos Covid-19, a més de seguir atenent els pacients amb patologies agudes i cròniques que habitualment ve tractant l’Atenció Primària.
En els centres de salut disposem de menys recursos humans que abans de l’arribada de la pandèmia, tot i que ja llavors les plantilles eren insuficients.

A aquesta precarietat es suma ara l’elevat nombre de sanitaris que estan de baixa per malaltia o per ser vulnerables a la Covid-19.
Per això insistim que cal planificar les accions a prendre amb els responsables dels centres de salut que coneixen les necessitats de personal i de recursos materials que tenen, i les que necessiten.

Perquè difícilment podem avançar si des de la Conselleria de Sanitat -responsable en la matèria- no s’habiliten protocols d’actuació no improvisats per esmenar aquestes deficiències que presenten actualment els centres de salut.

La Junta Directiva d’Col·legi de Metges valora positivament que el Ministeri i la Conselleria de Sanitat ponderin el paper de l’Atenció Primària, porta d’accés a la sanitat, per controlar els pacients amb la Covid-19. Com també considerem que l’Atenció Primària és idònia per a exercir aquesta funció, però amb els mitjans, de tot tipus, necessaris.

Des del Col·legi de Metges de Castelló reiterem, una vegada més, la nostra plena disposició a col·laborar amb l’Administració per tallar aquesta pandèmia, i ressaltem l’esforç que diàriament realitzen els professionals sanitaris en centres de salut i hospitals a el temps que agraïm el suport i ànim que diàriament ens mostren els ciutadans. Esperem de l’Administració, que doti dels recursos adequats a el primer nivell assistencial per poder controlar aquesta pandèmia.