El Col·legi de Metges de Castelló apel·la al diàleg per evitar la pèrdua del CICU de Castelló

373

Nota de premsa del Col·legi Oficial de Metges de Castelló

El Col·legi de Metges de Castelló (COMCAS) ha tingut coneixement a través dels sindicats i els propis treballadors de la intenció de la Conselleria de Sanitat de tancar els Centres d’Informació i Coordinació d’Urgències (CICU) a Alacant i Castelló i centralitzar la gestió de les urgències i les emergències sanitàries a València, plasmada en un esborrany de decret. Una mesura que no compartim perquè suposa una minva de la qualitat en l’atenció sanitària als ciutadans de la província de Castelló per mor d’aquest trasllat a València.

Aquesta centralització de serveis va en sentit oposat a la política defensada des del Consell que advoca per descentralitzar la gestió. Per això apel·lem a la responsabilitat de les autoritats sanitàries i els instem a que reflexionen sobre els efectes que la mesura tindrà en els usuaris de la sanitat pública de la província de Castelló.

Aquest Col·legi de Metges de Castelló sempre ha defensat i defensa la qualitat assistencial dels ciutadans de la província i per això sosté la necessitat que Castelló compte amb les infraestructures necessàries per complir aquest objectiu. El CICU és una infraestructura propera, els professionals coneixen la província de Castelló i les peculiaritats de la seua orografia, el que els permet agilitzar i atendre amb rapidesa les actuacions en situacions d’emergència, com queda reflectit en les seues múltiples actuacions realitzades al llarg de més de dues dècades. Una cosa que li dóna un valor afegit.

Cal recordar que ja en un ple de la Diputació de Castelló d’abril de 2016, les forces polítiques provincials van defensar la necessitat de mantenir el personal i infraestructures del CICU a la província, rebutjant la intenció del Consell de centralizar el servei a València.

Des de la Junta Directiva del Col·legi de Metges de Castelló fem una crida al diàleg per evitar que es perga un servei al ciutadà.