El col·legi espanyol d’Enginyers Forestals tria Vilafranca per la portada d’un llibre

2719
Llibre del col·legi d'Enginyers Forestals
PUBLICITAT

Es tracta d’una publicació sobre com fer projectes tècnics per a l’ordenació cinegètica. A la portada es veuen unes cabres amb el fons de Vilafranca.

Podeu descarregar el llibre ací: https://goo.gl/kfiuB1

TEXT INTRODUCTORI SOBRE EL LLIBRE:

El Col·legi d’Enginyers de Forests va editar aquest llibre que considera del major interès per al sector de la caça, la muntanya, l’agricultura i el medi ambient.

En aquests temps en què la burocràcia es conforma amb exigir protocols o plans per complir amb un pur formalisme procedimental o normatiu, disposar d’una Guia Metodològica per a projectes i plans tècnics de caça amb la qualitat i rigor dels seus continguts i directrius, resulta del major interès per a tots aquells conscienciats, compromesos i convençuts de la necessitat de fer bé les coses, en aquest cas la gestió cinegètica, que tan àmplia repercussió té en l’economia i el medi ambient d’una extensa superfície del territori espanyol.

La caça és un recurs natural renovable del que vam aprofitar la renda i mantenim o incrementem la seva capital. Capital Natural amb transcendència econòmica i social la conservació dependrà de la forma en què ho administrem.

La ciència i la tècnica cinegètica també s’aprenen. L’experiència perfecciona els coneixements tècnics, però sense formació és molt difícil ser un bon gestor ja que estem parlant d’un assumpte complex on el costum i el dret tenen molt a dir i condicionen les formes d’aprofitament de les espècies de caça.
En la gestió de la caça, a més de biologia, hi ha economia, hi ha enginyeria, hi ha legislació, hi ha tradició i hi ha cultura. La caça està en l’Art: pintura, música, escultura, literatura, han recollit múltiples obres amb la caça de fons. O en l’Educació com assenyala Ortega i Gasset: “La substància d’esforç i gesta que conté la caça, en el seu millor estil, ha fet que sempre es la considerés com un gran pedagogia, com un dels mètodes preferents per educar el caràcter . Només en l’edat contemporània, i, encara durant ella, únicament en les regions més desmoralitzades d’Europa s’ha subestimat l’afany venatori”.

Vivim temps de controvèrsia al voltant de la caça. Establir les bases d’una correcta gestió d’aquest recurs natural és concordant amb l’ètica de la pràctica cinegètica. No cal recórrer a l’economia i l’ocupació que genera l’activitat per justificar-la. Cal raonar el seu exercici sobre la sostenibilitat del recurs i el dret de les persones a utilitzar de forma ordenada els recursos cinegètics i la pròpia Naturalesa.
El resultat d’una bona gestió de la caça beneficia tota la societat ja que caldria fer-se la pregunta de què passaria si no es cacés: ¿quina evolució seguirien moltes espècies i quins danys causaria la seva sobrepoblació al medi ambient, a l’agricultura, a la ramaderia , entre d’altres sectors? La resposta seria que cal controlar les poblacions cinegètiques i això cal fer-ho amb el coneixement, que experts com Alejandro Chinchilla Rodríguez, un enginyer de Forests que porta molts anys treballant en la caça, sap fer i sap explicar, de manera que donem la benvinguda a aquesta interessant i documentada obra sobre un recurs estretament vinculat a la nostra professió, clau en el desenvolupament rural i en la conservació de la natura.