El 86% de les incidències comunicades a través del servei línia verda de Morella han sigut ja solucionades

294
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Morella manifesta l’èxit obtingut en el seu municipi després de la implantació de Línia Verda. Des de la posada en funcionament del servei, la participació ciutadana ha experimentat un creixement exponencial. Això demostra una eficaç resposta per part del Consistori en la resolució d’incidències comunicades pels veïns.

Hui dia, el 86% de les incidències rebudes han sigut ja solucionades. El tipus d’incidències més freqüent són aquelles que fan referència a “Voreres i Calçades”, seguit de “Enllumenat Públic”, “Parcs i Jardins”, “Mobiliari Urbà” i “Fems”.

Gràcies a la implicació directa dels veïns, el Consistori ha pogut dur a terme àgils actuacions. A més, ha tingut coneixement de certes necessitats de les quals no tenia constància.

Per a poder utilitzar aquest nou servei és necessari procedir a la descàrrega de l’APP Línia Verda. Per a això, l’usuari accedeix a Google Play o APP STORE en funció de la tecnologia emprada en el seu Telèfon intel·ligent (Android/iOS). Una vegada localitzada, es duu a terme la descàrrega de manera gratuïta. A partir d’aqueix moment, l’usuari selecciona el municipi sobre el qual vol comunicar la incidència. El procediment és molt ràpid i senzill.

Per a comunicar una incidència, n’hi ha prou amb punxar sobre el botó “Nova Incidència”. Un desplegable amb les diferents tipologies d’incidències apareix en pantalla. L’usuari selecciona aquella sobre la qual vol comunicar. De manera automàtica, l’APP detecta les coordenades exactes en les quals se situa el desperfecte. El següent pas és adjuntar una foto de la incidència i observació sobre aquesta. Ja només queda donar al botó d’enviar. Una vegada enviada, personal de l’Ajuntament rep notificació del desperfecte comunicat. A partir d’aquest moment, s’inicien els tràmits per a donar solució a la incidència detectada. El ciutadà al seu torn, rep notificació en el seu telèfon mòbil sempre que es produïsca un canvi en l’estat d’aquesta.

A través de Línia Verda, l’usuari també pot plantejar qualsevol consulta mediambiental. N’hi ha prou amb seleccionar l’opció de “Fes la teua consulta”. En un termini màxim de 24 hores tindrà resposta per part d’un equip d’experts en la matèria de forma completament gratuïta.

Al servei Línia Verda també es pot accedir a través del domini www.liniaverdamorella.net. A més de comunicar una incidència o plantejar una consulta, l’usuari disposa d’un ampli contingut de consulta mediambiental ( guia de bones pràctiques, consells, informació pròpia del municipi etc…).

Línia Verda també ofereix els seus serveis a través de contacte telefònic en el número 902 193 768 en horari de 9.00 hores a 17.00 hores (cost de la trucada 0,07 €/min).

El Consistori manifesta estar molt satisfet amb els resultats obtinguts i anima als veïns del municipi a continuar utilitzant aquest canal directe de comunicació.