Educació informa els centres educatius i els centres de formació del professorat sobre mesures de prevenció i contenció del COVID-19

452
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Se suspenen els viatges escolars, intercanvis de professorat i alumnat, i les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha informat a les direccions dels centres educatius de les mesures dutes a terme per indicació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, sempre seguint criteris estrictament tècnics, sanitaris i de salut pública, per a la prevenció i contenció del COVID-19 en l’àmbit educatiu de la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, se suspenen tots els viatges escolars previstos fora de la població on estiguen situats els centres educatius que els hagen programat.

Així mateix, se suspenen els intercanvis de professorat i d’alumnat, així com les estades formatives de tots els nivells educatius, que estigueren previstos.

Pel que fa a la realització d’excursions escolars d’àmbit local, els centres educatius hauran d’estar autoritzats per l’àrea de salut pública de la qual forme part el centre educatiu corresponent.

També se suspenen les pràctiques en centres sanitaris de l’alumnat que està cursant el mòdul de formació en centres de treball (FCT).

Pel que fa als Cefire, centres de formació del professorat, s’ajornen totes les accions formatives presencials per al professorat, i en les activitats formatives semipresencials per al professorat es mantindrà la part que es realitza en línia.

Cal recordar que, en el cas que en un centre educatiu algun membre de la comunitat educativa presentara símptomes característics de la malaltia i haguera estat en una zona de risc, o exposat a un cas confirmat de COVID-19, hauria de contactar amb el número de telèfon habilitat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública 900 300 555 i informar-ne. Els serveis mèdics li diran com s’ha d’actuar.

Si arriba el cas i es confirmara que una persona membre de la comunitat educativa donara positiu en COVID-19, el departament de Salut Pública es posaria en contacte amb la direcció del centre i s’establirien les mesures que s’hi haurien d’adoptar de manera immediata.