Educació habilita per a les famílies un espai web amb la informació sobre el procés d’admissió d’alumnat d’Infantil i Primària

168

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

http://www.ceice.gva.es/admissio2016 és la nova adreça per a consultar tota la tramitació administrativa

– La finalitat és concentrar en un sol espai tots els continguts sobre l’admissió disponibles en la web de la Conselleria d’Educació i facilitar als pares i mares la cerca de continguts

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en marxa un espai web perquè els pares i mares d’alumnat d’Infantil i Primària puguen consultar tota la informació relativa al procés d’admissió i coneguen el procediment que han de seguir per a la matriculació en els centres sostinguts amb fons públics valencians.

La nova adreça web http://www.ceice.gva.es/admissio2016 explica amb detall com realitzar, emplenar i tramitar les sol·licituds d’admissió. També s’indica quina documentació és necessària presentar, així com els criteris de baremació i el procediment d’assignació de llocs escolars. Els programes d’educació plurilingüe, els seus avantatges i com s’apliquen al sistema educatiu valencià són altres dels continguts que es poden trobar en aquest nou espai.

A més, la pàgina també incorpora els enllaços a la normativa que regula l’admissió de l’alumnat, l’assistent d’admissió telemàtica i els models de sol·licituds. De la mateixa manera, indica quina informació és la que ha de constar al tauler d’anuncis de tot centre escolar, és a dir, les places vacants, les àrees d’influència del centre, el calendari d’admissió, el projecte educatiu del centre i el projecte lingüístic autoritzat al centre.

La nova adreça web compleix amb la finalitat de concentrar en un sol espai tots els continguts sobre l’admissió d’alumnes d’Infantil i Primària disponibles en la web de la Conselleria d’Educació. L’objectiu és simplificar als pares i mares la cerca d’informació i fer més senzill aquest procediment sense eixir del mateix espai web.