Educació convoca les proves d’accés als cicles inicials d’Atletisme, Busseig Esportiu, Salvament i Socorrisme, Bàsquet i Futbol

377

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat les proves de caràcter específic per a l’accés als cicles inicials d’Atletisme, Busseig Esportiu amb Escafandre Autònom, Salvament i Socorrisme, Bàsquet i Futbol per al curs 2016-17. Així mateix, s’ha publicat hui en el DOCV el calendari i el procediment per a l’admissió i matriculació en aquestes titulacions esportives que s’implanten per primera vegada.

Les inscripcions per a realitzar les proves hauran de presentar-se entre l’1 i el 13 de setembre en els centres educatius on s’implantaran aquests estudis. En concret, per a Salvament i Socorrisme les sol·licituds es presentaran a l’IES Guadassuar, Atletisme a l’IES María Enríquez de Gandia, Bàsquet a l’IES Miquel Peris i Segarra de Castelló, Busseig a l’IES Historiador Chabás de Dénia, i Futbol en l’IES 8 de Març d’Alacant.

Quant al període de realització de les proves d’accés, serà entre el 20 i el 27 de setembre, encara que la data exacta de cada prova, el lloc de realització i l’horari seran comunicats pel centre que imparteix l’ensenyament corresponent.

La implantació d’ensenyaments esportius respon a la gran demanda de cursar estudis de modalitats tan sol·licitades com Atletisme, Bàsquet o Futbol. D’altra banda, en les modalitats de Busseig, i Salvament i Socorrisme, també s’ha tingut en compte la necessitat de cobrir llocs de treball relacionats amb el turisme de costa.

Cal destacar que la implantació d’Atletisme a l’IES María Enrique de Gandia respon a la gran demanda en aquesta comarca per aquesta especialitat, així com l’ampliació de la modalitat de Futbol a la província d’Alacant, necessària per la gran quantitat de clubs semiprofessionales i professionals que en aquesta província requereixen professionals titulats.

El cas d’implantació de Bàsquet a Castelló, a més de ser, junt amb Futbol i Atletisme, la modalitat més demanada, això unit a la distribució territorial ensenyaments públics, així com la col·laboració de l’ajuntament de la capital, ha fet possible que fóra aquesta població la primera d’una llista de poblacions en què es vol implantar aquesta modalitat.

Calendari d’admissió i matriculació

El període de sol·licitud d’admissió, una vegada superades les proves, serà únic per a l’alumnat de totes les modalitats esportives, i tindrà lloc entre el 3 i el 7 d’octubre. El consell escolar de cada centre serà l’òrgan que decidisca l’admissió dels sol·licitants, i publicarà el 10 d’octubre la llista provisional d’admesos i no admesos en el tauler d’informació i en la pàgina web del centre.

Els interessats tindran un termini de tres dies hàbils per a reclamar, i, transcorregut aquest termini, la llista definitiva serà exposada en els mateixos taulers i en la web en el termini màxim de 48 hores. Finalment, el període de matriculació serà entre el 17 i el 28 d’octubre.

Increment de places per a ensenyaments esportius

En total, per al curs 2016-2017 s’oferiran un total de 118 noves places en aquestes modalitats, que, unides a les 420 places ja oferides en altres modalitats esportives, suposen un increment de més del 25% de places públiques d’aquests ensenyaments. D’aquestes 118 places, 30 corresponen a la modalitat de Futbol, 22 a Salvament i Socorrisme, 22 a Busseig, 22 a Atletisme i 22 a Bàsquet.

En l’actualitat, les modalitats esportives ja implantades són Hípica, Vela, Muntanya, Futbol i Futbol Sala, amb una oferta de 420 places, i totes aquestes es realitzen al CIPFP Complex Educatiu de Xest. Cal destacar que les modalitats d’Hípica, Vela i Muntanya es realitzen en col·laboració amb les federacions corresponents.

Les titulacions en ensenyaments esportius tenen com a finalitat preparar l’alumnat per a l’exercici de la seua activitat professional en escoles i centres d’iniciació esportiva, patronats de l’esport, empreses de serveis relacionades amb l’activitat física i l’esport, en clubs, associacions i federacions esportives i en activitats extraescolars de centres docents.