Educació concedeix el Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic a un total de 1.077 alumnes de Primària i 398 de Secundària

732

– Aquests guardons reconeixen l’esforç dels alumnes que van finalitzar els seus estudis de Primària o de Secundària en el curs 2015-2016 amb una nota mitjana de 10

– Del total d’alumnes de Primària, 594 van estudiar en col·legis de la província de València, 369 a Alacant i 114 a Castelló

– Dels alumnes de Secundària, 117 pertanyen a la província d’Alacant, 26 a Castelló i 255 a la de València

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana les resolucions per les quals es concedeixen els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic d’Educació Primària i Secundària, corresponents al curs 2015-2016, a un total de 1.475 alumnes de la Comunitat, dels quals 1.077 de Primària i 398 de Secundària.

Es tracta d’uns guardons amb què la Generalitat reconeix l’esforç d’aquests alumnes que van finalitzar els seus estudis de Primària i Secundària en centres públics, concertats i privats de la Comunitat Valenciana en el curs 2015-2016 amb una nota mitjana de 10.

Els estudiants premiats rebran un diploma a l’excel·lència en el rendiment acadèmic expedit per la conselleria i que serà entregat en un acte acadèmic organitzat a aquest efecte. A més, se’ls anotarà aquesta distinció en el seu historial i expedient acadèmic mitjançant una diligència específica que haurà d’emplenar el centre docent en què l’alumne haja finalitzat l’etapa.

La conselleria també concedeix guardons, a més dels alumnes amb millor rendiment acadèmic de Primària i Secundària, als de Batxillerat i als de Formació Professional per a promoure l’excel·lència acadèmica en el sistema educatiu valencià.

Premis Extraordinaris de Primària

Cal destacar que, en aquesta edició la conselleria ha rebut 1.958 sol·licituds, de les quals s’han premiat un total de 1.077 sol·licituds.

Del total dels premiats, 759 van realitzar els seus estudis en centres de la xarxa pública, mentre que 289 alumnes ho van fer en centres concertats i 29 en centres privats. D’altra banda, 662 són dones i 415 són hòmens.

Per províncies, 594 dels alumnes amb Premi Extraordinari van estudiar en col·legis de la província de València (400 en centres públics i 194 en concertats/privats); 369 a Alacant (275 en públic i 94 en concertats/privats), i 114 a Castelló (84 en públics i 30 en concertats/privats).

Premis Extraordinaris de Secundària

Quant als premis extraordinaris concedits a l’alumnat que ha finalitzat l’Educació Secundària, la conselleria ha rebut un total de 913 sol·licituds, de les quals s’han premiat a 398 alumnes. En concret, 154 premiats han realitzat els seus estudis en centres públics, i 244 en centres concertats o privats. A més, 273 guardonades són xiques i 125 són xics.

Quant a la seua procedència per províncies, 117 premiats pertanyen a Alacant (50 de centres públics i 67 de centres privats o concertats), 26 a la província de Castelló (11 de centres públics i 15 de centres privats o concertats) i 255 a la província de València (93 de centres públics, i 162 de privats o concertats).