Economia impulsarà l’emprenedoria verda i una xarxa d’assessorament per donar suport a l’ecosistema emprenedor després de la COVID-19

716
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– Climent destaca que “la lluita contra el canvi climàtic obre la porta a la creació de nombroses iniciatives econòmiques que aprofiten els projectes i recursos que vindran de la UE”

– El Consell Valencià de l’Emprenedoria ha analitzat com està afectant la crisi a l’ecosistema emprenedor i quines mesures es poden desenvolupar

La Conselleria d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball impulsarà l’emprenedoria verda i una xarxa d’assessorament i mentorització a persones emprenedores per donar suport a l’ecosistema emprenedor i que la crisi de la COVID-19 es converteixi en una oportunitat d’emprendre escometent el repte de la digitalització i el desenvolupament sostenible.

El conseller d’Economia Sostenible, sectors productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha convocat una reunió del Consell Valencià de l’Emprenedor per analitzar com està afectant la crisi de la COVID-19 a l’ecosistema emprenedor valencià i quines mesures es poden articular, en el marc de desenvolupament del Pla Estratègic de l’Emprenedoria 2019-2023.

Climent ha explicat que “la lluita contra el canvi climàtic obre la porta a la creació de nombroses iniciatives econòmiques que aprofiten els projectes i recursos que vindran de la UE, que tenen aquesta premissa com a bàsica”

El conseller ha apostat per “una intensa cooperació entre la Generalitat i l’ecosistema emprenedor per tal de revisar i adaptar les nostres polítiques, sobretot el Pla Estratègic de l’Emprenedoria 2019-2023, a l’aplicació i consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible”.

En aquest sentit, ha destacat que, en 2019, el Pla Estratègic de l’Emprenedoria, en el qual intervenen 17 òrgans gestors de la Generalitat, tenia 105 milions pressupostats, dels quals s’han executat 75 milions. En concret, les accions de la Conselleria d’Economia s’han executat al 94%.

Emprenedoria Sardenya i Xarxa Amés

La Conselleria ha realitzat una anàlisi de el desenvolupament de projectes d’emprenedoria verda que es presentarà el proper 2 de juliol. Per a aquesta anàlisi s’han realitzat més de 200 enquestes, més de 30 entrevistes i 2 sessions de diàleg i participació amb persones emprenedores i personal tècnic de l’Administració.

Aquesta anàlisi permetrà adequar la planificació estratègica en matèria d’emprenedoria de la Generalitat per respondre al pacte verd promogut per Europa i accedir als seus recursos.

A través de la Xarxa Amés es pretén desenvolupar un primer punt d’atenció a les persones emprenedores i, per tant, avaluar la maduresa dels projectes emprenedors i adreçar-los als centres de gestió o agents de l’ecosistema, en funció de les característiques dels mateixos , a manera de finestreta única que avalue de forma integra i preliminar aquests projectes.

A més, aquesta Xarxa pretén prestarà servei d’assessorament i mentorització aquells projectes emprenedors, convencionals i ‘startups’ que destaquen pel seu triple impacte, social, econòmic i ambiental, amb una forta orientació a Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) per avançar en el desenvolupament de models de negoci que complisquen els criteris de l’economia sostenible.

Igualment, aquesta xarxa servirà com a element de suport físic del Canal d’accés únic, que serà la plataforma digital que posarà en contacte tot l’ecosistema emprenedor i que servirà per reforçar actuacions territorials en àmbit rural. Aquest projecte es troba en aquest moment en desenvolupament, i es realitzaran accions pilot a partir de setembre.

Mesures per contenir l’impacte de la crisi

La Conselleria s’ha mobilitzat per contenir el primer impacte de la crisi econòmica derivada de la crisi sanitària amb una bateria de mesures destinades a emprenedors i pimes.

Des de l’Ivace s’ha posat en marxa la Plataforma Col·labora and Connect, que ha facilitat la col·laboració entre empreses i indústries, orientada al tèxtil i a les necessitats de el sector sanitari: màscares, viseres, respiradors, gels hidroalcohòlics. També s’ha donat suport una iniciativa d’Ateval per reorientar el sector, facilitant homologacions, proveïment i necessitats financeres, que ha suposat un èxit de reorientació industrial líder al territori de l’Estat.

A més, un total de 20 projectes innovadors de lluita contra la COVID-19 s’han pogut difondre gràcies a la plataforma ‘Sumem davant el Coronavirus’, una iniciativa de Redit.

El Banc de Patents durant la crisi ha generat 73 projectes que poden resultar en ‘Intraemprendimiento’ o emprenedoria d’empreses orientades al sector sanitari, i la guia per a la fabricació de màscares ha possibilitat la creació del primer grup de col·laboració de l’tèxtil cooperatiu valencià.

En l’àmbit del Comerç, s’han destinat 12 milions per a ajudes a la implantació del teletreball i la reorientació del teixit comercial, i s’han creat unes plataformes digitals per mantenir el comerç local.

Així mateix, s’ha donat suport a les pimes amb programes com ‘Digitalitza Teletreball’ i ‘Reorienta’, per a inversions relacionades amb la COVID-19, que sumen un total de 10 milions

Per pal·liar els efectes de la inesperada disminució d’ingressos dels col·lectius econòmics i persones més vulnerables, s’han posat en marxa ajudes a personal treballador autònom (126.665 sol·licituds, que suposen 57 milions d’euros i que ja estan rebent els sol·licitants), ajudes per ERTO (200.000 persones rebran 150 euros d’ajuda), ajudes per a conciliació (entre 5.000 i 10.000 valencians i valencianes es beneficiaran dels 3 milions destinats a les ajudes a la conciliació, que contemplen de 300 a 600 euros en funció de la reducció de jornada).

També s’ha habilitat l’accés a l’crèdit a través d’IVF, a través de les diferents línies d’injecció de liquiditat, IVF-pimes, IVF-empreses i facilitat l’accés als avals a través d’AFIN-SGR.