Diputació invertirà 120.000 euros en la creació d’espais coworking en municipis de menys de 5.000 habitants

556
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

Ferrando: “El context de la Covid-19 ha posat de manifest que el teletreball pot ajudar a assentar la població a l’interior i per això invertim en els mitjans necessaris per a fer-ho possible”

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases i convocatòria de subvencions destinades a l’adequació i millora d’espais municipals per a l’emprenedoria en localitats de menys de 5.000 habitants arreu de la província. Aquesta línia d’ajudes compta amb un pressupost total de 120.000 euros i té per objecte garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit de l’emprenedoria a la de la població rural de les mateixes oportunitats, del foment de l’emprenedoria i de la millora de la qualitat de vida en els municipis xicotets.

El diputat de l’àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Pau Ferrando, ha manifestat que «aquest nou servei per a l’emprenedoria permetrà dinamitzar millor tot el territori, gràcies a l’impacte social i econòmic que tindrà en els municipis de l’interior». A més, ha assenyalat, «el context de la Covid-19 ha posat de manifest que la possibilitat de teletreball pot ajudar a assentar la població a l’interior i per això invertim en els mitjans necessaris per a fer-ho possible».

L’objecte de la present subvenció seran les despeses d’inversió (obra) i equipament que figuren en el corresponent projecte tècnic per a adequar el local municipal com a espai coworking per a la seua posterior cessió a persones emprenedores. La quantia de la subvenció serà igual al 100% del pressupost subvencionable del projecte, amb un límit màxim de 30.000 € per ajuntament.

El servei de Promoció Econòmica ha recordat que la presentació de la sol·licitud i documentació annexa només s’admetrà la via telemàtica a través de la seu electrònica de la Diputació Provincial de Castelló (https://dipcas.sedelectronica.es/) i en cap cas s’acceptarà en format paper.