Diputació i Generalitat ajudaran als pobles més menuts a complir les normes de transparència

644
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

Els dos governs coordinen per als pobles un programa formatiu per a empleats, assessorament i recursos tecnològics

La Diputació de Castelló ajudarà a la Generalitat a que la Transparència arribe a tots els municipis de la província, especialment als que més necessiten d’aquesta assistència per ser municipis més menuts i amb menys recursos administratius, tècnics i econòmics. Així ho materialitza el conveni de col·laboració subscrit avui entre el president de la Diputació, Javier Moliner, i el conseller de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, Manuel Alcaraz Ramos signat aquest matí al Palau Provincial de Castelló.

El president Moliner ha destacat que “coordinem esforços i eines per exportar un model que funciona a tots els ajuntaments, sobretot ajudar a aquells que menys recursos tenen. Som conscients que per a  molts ajuntaments aquesta qüestió és una qüestió que amb els mitjans amb els quals disposen els resulta complicat abordar en solitari. I entenem que la transparència no entén de mides, ja que per menut que sigue el municipi, requereix d’un bon govern i requereix d’haver el crèdit i la confiança dels ciutadans en les seves administradors. Per facilitar al fet que aquesta transparència i confiança amb la societat es produisca, es necessiten d’eines com la que ens ocupen avui. Perquè som molt conscients que la confiança entre l’administració i la societat només pot existir si som capaços de retre comptes de cada euro que gestionem i donar exemple tots els dies d’honestedat i bon govern com a servidors públics “.

En aquest sentit, Moliner ha posat èmfasi que “es tracta un exemple de total coordinació i aprofitament de sinergies per dur a terme una política compartida que arribarà a beneficiar a tot el territori provincial”.

Per la seua banda el conseller Alcaraz ha posat de manifest “que les dues institucions tenim una consciència compartida de la necessitat d’una regeneració democràtica, i que la transparència actua com un tallafocs per tallar la permanent cultura de la sospita que s’ha instal·lat al voltant de les institucions. Amb aquest conveni per la transparència articulem un dret fonamental, el de l’accés a la informació de tots els ciutadans, i materialitzem una eina per a la regeneració democràtica en la nostra Comunitat “.

Responsabilitat d’ajudar els pobles de menys de 20.000 habitants

Cal tenir en compte que en el marc d’aquesta col·laboració, la Diputació de Castelló es compromet a facilitar els recursos materials necessaris per a la posada en marxa d’activitats de formació i sensibilització en matèria de transparència en l’activitat pública. També a donar a conèixer entre els empleats públics de les entitats locals de la província la realització de les activitats de formació. Posar a disposició dels municipis de menys de 20.000 habitants un Portal de Transparència. I, finalment, prestar assistència tècnica i jurídica en la matèria.

Per la seua banda, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, es compromet a través d’aquest conveni a posar a disposició de la Diputació el professorat amb les capacitats idònies perquè aquestes accions formatives i divulgatives es duguin a terme. D’altra banda, també es compromet a elaborar materials formatius, divulgatius i de síntesi que permetin una millor difusió de la informació.

Cal recordar que, tal com indica el text del conveni, la Diputació de Castelló té a les seves competències, de conformitat amb la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local les d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica dels municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i de gestió, i la prestació dels serveis d’administració electrònica en els municipis amb població inferior a 20.000 habitants.

Pel que fa a la fórmula de col·laboració en aquesta qüestió, a través d’un conveni, el president Moliner ha al·ludit que “a la Diputació som molt més partidaris del consens, del diàleg i de signar conjuntament convenis de col·laboració amb la Generalitat que no de els decrets, com s’ha vist en altres matèries. Com hem demostrat avui, sempre serem lleials institucionalment i sempre estarem oberts al diàleg i a la col·laboració perquè tant Generalitat com Diputació perseguim un objectiu comú: prestar els millors serveis als ciutadans de la nostra terra “.

La Generalitat avala l’estratègia de Transparència de la Diputació

La signatura d’aquest conveni de col·laboració és una constatació més que la Generalitat avala totalment l’Estratègia Provincial per i per a la Transparència de la Diputació de Castelló com a eina eficaç en l’aplicació dels principis de transparència i Govern Obert que està desenvolupant el Govern Provincial en la seva gestió diària.

La coordinació institucional i el consens entre totes les forces polítiques de la Diputació són dues constants que el president Moliner ha mantingut des de l’inici de la seva presidència a l’hora d’afrontar la transparència com a clau en la seva gestió al capdavant de la Diputació.

Així, a la reunió de coordinació avui amb el conseller se sumen les contínues trobades entre els portaveus dels grups polítics de la Diputació que van fructificar amb l’aprovació unànime en Ple de dos textos normatius troncals per a la millora de la transparència i la participació ciutadana: l’Ordenança de la Transparència i el Govern Obert, i el Reglament de Participació Ciutadana del Consell de Participació de la Diputació.

Cal recordar que les iniciatives que més recentment ha aprovat el Govern Provincial en aquest sentit han estat l’exclusió del vot dels polítics en les meses de contractació i la retransmissió via streaming de les licitacions de contractes d’envergadura pressupostària.