Despreniment de roques a una pista d’Ares

216
Despreniment pista Ares

Un despreniment de roques ha provocat greus danys a la pista de la Belluga, un vial que comunica la carretera CV-12 Ares-Morella amb el terme municipal de Catí. La pista permet l’accés a diverses masies i explotacions agropecuàries d’Ares del Maestrat. Les roques han caigut sobre l’asfalt, provocant clevills, el trencament de tanques i deixant quasi inservible el camí.

Despreniment pista Ares