“De viperis. Taleques i escurçons”, el nou llibre de Joan Monferrer

1014
De viperis. Taleques i escurçons, el nou llibre de Joan Monferrer
PUBLICITAT

El doctor Joan Monferrer ha publicat el llibre De viperis. Taleques i escurçons. Explica que aquest llibre és un “Estudi i aproximació al món de les serps de Vilafranca i el seu entorn. Estudi de la Triaga Magna. Recull de la saviesa popular i de l’etnografia, local, remeis casolans, llegendes i faules. Guia de camp per identificar els distints gèneres de serps.”

Es pot trobar ja als llocs de venda habitual a Vilafranca.