Cultura convoca les ajudes per a la conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural

728
PUBLICITAT

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana, dotades amb 2.260.000 deuros.

L’objectiu és cofinançar treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural: arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble, realitzats durant aquest any. Les subvencions s’emmarquen al Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.

L’import de la subvenció es pondera de manera inversa a la mida del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada als municipis de menys de 1.000 habitants i fins al 50 % als municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa a 40.000 euros per beneficiari.

Podran optar a estes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre, que entre les seues finalitats fundacionals es trobe la recuperació, la conservació o la protecció del patrimoni cultural en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Les sol·licituds es presentaran en un termini de 10 dies, juntament amb els impresos normalitzats, comptadors des de l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.