Cultura convoca ajudes per a adquirir mobiliari i material informàtic en biblioteques municipals i agències de lectura

691
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • Es destinen 250.000 euros per a comprar mobles, ordinadors, tauletes tàctils, lectors de llibres electrònics i programari

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat per a l’exercici de 2020 subvencions per a l’adquisició de mobiliari i material informàtic per a les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals del territori valencià.

Podran sol·licitar subvencions totes les entitats locals valencianes titulars de centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

Així mateix, també podran sol·licitar aquestes subvencions les fundacions i institucions culturals municipals que tinguen entre les seues funcions la gestió d’algun dels centres de lectura públics municipals integrats en la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes. La quantitat pressupostada per a l’adquisició és de 250.000 euros.

Es podran subvencionar les despeses de mobiliari específic per a biblioteques com: taules, cadires, butaques, pufs, calaixeres, estanteries, carrets de transport de llibres, elements d’emmagatzematge de materials especials, porta-revistes, etc.

Quant a material informàtic: ordinadors i els seus diferents components, així com qualsevol altre element material necessari per al funcionament o l’ús (ordinadors de sobretaula, ordinadors portàtils, pantalles planes, perifèrics, unitats d’emmagatzematge, targetes gràfiques, ratolins, auriculars, dispositius de lectura òptica de codi de barres, impressores, escàners, etc.).

També estan incloses tauletes tàctils, lectors de llibres electrònics i el programari necessari per al funcionament del material informàtic objecte de subvenció (programari de sistemes i el programari d’aplicacions que no siguen sistemes de gestió bibliotecària).

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’.