Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Generalitat subvencionarà fins al 80% del cost dels projectes i la quantia podrà arribar als 30.000 euros

La Conselleria d’Educació, Recerca, Cultura i Esports traurà una línia d’ajudes econòmiques dirigides als municipis per redactar catàlegs de Béns Culturals i espais protegits

Així ho ha anunciat el secretari de Cultura i Esport, Albert Girona, que s’han reunit amb un centenar alcaldes i regidors de la província de València i amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Maria Josep Amigó, en unes jornades sobre protecció del patrimoni cultural.

Per facilitar la redacció dels catàlegs es convocarà una nova línia d’ajudes que “es regirà per criteris de població, com de percentatges, i fins i tot volem anar més enllà, avançant el 30% de la quantitat subvencionada, el màxim que ens permet la Llei , en el moment es publique la resolució de la convocatòria “, ha explicat el secretari autonòmic de Cultura i Esport.

Girona ha insistit en la necessitat que els ajuntaments elaboren aquests catàlegs que “són instruments de treball perquè els municipis desenvolupen els seus plans especials de protecció i que delimitin les àrees de vigilància arqueològiques”.

Els catàlegs que han d’elaborar els ajuntaments han de contenir els béns d’Interès Cultural que es troben ubicats en el seu terme municipal, delimitar els entorns de protecció dels BIC’s, identificar els béns de rellevància local i el seu entorn de protecció i acotar les àrees existents que puguin contenir restes arqueològiques o paleontològiques, denominant àrees de vigilància arqueològica o paleontològica.

L’aprovació de catàlegs permetrà als ajuntaments atorgar llicències urbanístiques, en els entorns de protecció dels BIC ‘si béns de rellevància local sense necessitat de demanar l’autorització prèvia de la conselleria competent en matèria de cultura.

També podran beneficiar-se de fons públics i de la concessió dels ajuts de la Generalitat i de les diputacions per a obres de conservació i rehabilitació del patrimoni cultural.

La reunió a València és l’última que tanca el cicle de cites mantingudes en les tres províncies amb els alcaldes i regidors que han servit per informar sobre els criteris de protecció del patrimoni cultural i les convocatòries d’ajuts de la Generalitat.

El secretari de Cultura i Esport, Albert Girona, ha destacat l’alta participació i el gran interès que han mostrat els assistents a les reunions “el que demostra que la protecció del patrimoni és una competència de totes les administracions i només amb la unió de tots aconseguirem preservar el nostre passat i la nostra història “.

Girona ha revalidat el compromís de la Generalitat per treballar “al costat dels ajuntaments col·laborant i ajudant en tot el que necessiten”. Com a exemple d’aquest nou model de col·laboració ha citat les ajudes econòmiques previstes per a aquest any que augmenten el percentatge de subvenció i la quantia subvencionable.

L’ordre d’ajudes per a la conservació i protecció del patrimoni subvencionarà fins al 80% del cost del projecte i la quantia podrà arribar als 30.000 euros. A més, en els municipis de menys de mil habitants la subvenció serà de 40.000 euros.