Convocada d’urgència una borsa de treball per a peó forestal en Vaersa

743
Vaersa grupo
PUBLICITAT

Es necessita amb urgència un peó forestal a l’empresa Vaersa, s’ofereix un contracte laboral eventual amb una jornada de 1502,5 hores anuals de treball efectiu i un salari de 17.785.05 € bruts anuals.

Les funcions a desenvolupar són la poda de diverses espècies agrícoles, treballs diversos amb maquinària, tractaments en general, treball en cultius, treballs de jardineria, neteja i manteniment, maneig d’instal·lacions de reg i realització de totes aquelles tasques que siguen assignades.

Per a poder optar a aquest treball es requereix el primer cicle de l’educació secundària (ESO) i tindre el carnet de manipulador de plaguicides.