La Comunitat Valenciana i la província de Castelló són conegudes per les seues construccions amb Pedra Seca. Per a aquells que no ho sàpien, aquesta tècnica de construcció es basa en “amuntonar” les pedres, una sobre una altra, sense utilitzar cap tipus d’aglomerant per a mantenir-les unides. A l’interior castellonenc i a l’Alt Maestrat són milers els exemples d’aquest tipus de construccions. Principalment, trobem construccions molt lligades a l’agricultura i a la ramaderia.

Per exemple, en un passeig per Catí, Culla, Benassal o Ares podem trobar parets, barraques, fonts o pous construïts seguint aquesta tècnica. Un treball que sembla senzill a simple vista però que en la pràctica és molt laboriós i complicat. Això sí, una vegada aconseguit, el resultat és durador, ja que no hi ha més que veure els bells paisatges de l’Alt Maestrat adornats amb les construccions de Pedra Seca realitzades segles arrere.

El territori de l’Alt Maestrat Human Land està format per treballats camins de Pedra Seca que delimiten el pas del bestiar transhumant que pasta a les verdes muntanyes del Maestrat castellonenc. Així mateix, la construcció de bancals usant la tècnica de la Pedra Seca ha servit durant segles per a evitar l’erosió del terreny i intentar mantenir intacte el territori. De la mateixa manera, no és difícil trobar bells camps d’avellaners envoltats de construccions de Pedra Seca utilitzades per a fixar i delimitar el terreny.

Una de les construccions de Pedra Seca més significativa de l’Alt Maestrat Human Land és la Barraca del Gatellà a Catí. Pel seu bon estat de conservació es tracta d’una dels joies de Pedra en Sec de la Comunitat Valenciana. La Barraca pot visitar-se i forma part d’algunes de les rutes senyalitzades del municipi.

Així mateix, a Ares del Maestrat, per exemple, trobem algunes construccions ben conservades d’aquest tipus, com cabanyes i murs, al Barranc dels Horts. També en la Mola del Cingle podem veure aquest tipus d’elements.

Cal assenyalar que les construccions de Pedra en Sec van ser declarades en 2006 Bé de Rellevància Local Immaterial pel Consell i que actualment s’intenta que siguen declarades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

-Un poc d’història
Les construccions de Pedra Seca poden trobar-se a diferents punts de la geografia nacional i internacional. Encara que és difícil saber amb exactitud quan es va començar a construir amb aquesta tècnica, hi ha qui afirma que la Pedra Seca té milers d’anys. El que sí és segur és que en països com Itàlia o Gal•les es poden trobar diferents elements arquitectònics realitzats amb aquesta tècnica.