Consell i sindicats acorden reduir la temporalitat en el Sector Públic

525
Consell i sindicats acorden reduir la temporalitat en el Sector
Consell i sindicats acorden reduir la temporalitat en el Sector
PUBLICITAT

El Consell convocarà totes les places del Sector Públic Instrumental de la Generalitat que permet la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, i esgotarà així les possibilitats legals i administratives de la norma estatal amb l’objectiu de reduir al mínim possible la temporalitat i aconseguir així l’estabilitat laboral, segons l’acord adoptat en la Comissió de Diàleg Social. Aquest òrgan de consulta, debat i participació es va constituir en l’estiu de 2016 per a tractar les qüestions que afecten al personal del conjunt dels ens del sector públic valencià i reuneix a representants del Consell i dels sindicats.

És la primera vegada que representants del Consell i dels sindicats pacten i rubriquen un acord per a reduir la temporalitat en el Sector Públic Instrumental de la Generalitat.

Atenent a les dades treballades en la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental, el nombre de places del sector públic valencià que eixiran convocades a partir d’aquesta taxa de reposició serà al voltant de 200.

A més, i amb l’objectiu de poder reduir l’actual taxa de temporalitat del sector públic instrumental valencià, es convocarà la totalitat de les places que permet la Llei de Pressupostos de l’Estat, amb caràcter excepcional i durant els pròxims 3 anys.

Així mateix, es convocaran les places del personal amb contracte indefinit no fix, condició que van adquirir algunes persones per la via d’una sentència judicial.