Condicionament de la segona planta de l'edifici de la Mancomunitat de Vilafranca

L’Ajuntament ha executat les obres de condicionament de la segona planta de l’edifici de la Mancomunitat Els Ports. Amb fons propis s’ha executat l’arrebossat, la instal·lació de portes i la instal·lació elèctrica. La primera planta es destina a les dependències de la Mancomunitat i en la planta baixa es comparteixen serveis entre Ajuntament i ens comarcal.

VA SER NOTÍCIA A DIADIA