Comunicat de Marie Claire sobre l’ERO

442

El passat dia 28 de març, la direcció de l’empresa Marie Claire i els representants dels sindicats van arribar a un acord en el procediment d’acomiadament col·lectiu presentat per part de l’empresa. L’expedient de regulació d’ocupació afecta 100 persones, de les quals 82 d’elles pertanyen al centre de Vilafranca i 18 al centre de Borriol. Durant les negociacions dutes a terme, els representants dels treballadors van sol·licitar que totes les peticions d’inscripció voluntària per part dels treballadors / es fossin acceptades, sent aquest terme acceptat per part de la Direcció.

Les parts reconeixen que l’extinció dels contractes de treball és a causa de la concurrència de causes econòmiques i productives produïdes fonamentalment pel brusc descens en el nivell de comandes i reducció de facturació del client Reckitt & Benckiser, propietari entre altres de la marca Scholl.L’any 2014 l’empresa va iniciar una relació laboral amb l’esmentat client, dins d’un pla estratègic internacional, que abastava la fabricació de panties per la seva marca Scholl a nivell mundial, exceptuant els països del Japó i el Brasil. Durant aquests anys s’ha aconseguit una distribució del producte en més de 18 països. No obstant això, des de novembre de 2017, el client va registrar un brusc descens en el nivell de les seves vendes, situació possiblement provocada pel canal escollit per a la distribució del producte. Sent el canal farmàcies / parafarmàcies el principal canal de distribució de Scholl en importància, aquest tradicionalment no és procliu a la venda de panties.

Marie Claire S.A. inicia així, amb aquestes mesures, un procés de reorganització interna per adaptar a la mida actual de la seva demanda. L’estratègia de l’actual direcció s’ha basat en el manteniment dels llocs de treball a Espanya; potenciant, sobretot al centre productiu de Vilafranca, accions estratègiques com la formació laboral, el desenvolupament de nous productes, l’automatització industrial, el digital manufacturing i la indústria 4.0. Així mateix, el centre logístic ubicat a Borriol disposa d’un classificador automàtic, Sorter, capaç de preparar el Cross-Docking d’una forma automàtica, reduint considerablement els costos d’emmagatzematge.

La companyia, que aquest any complirà els 112 anys d’existència, s’ha convertit al llarg d’aquest període de temps en un referent tèxtil a nivell mundial, principalment en el món de les calces. Han estat molts els desenvolupaments tecnològics presentats en exclusiva i que han suposat un revulsiu en el sector. Exemple d’aquest èmfasi innovador són la línia “Stop Carreres”, que evita l’aparició de carreres en els panties; la línia “Benefit”, que emet raigs infrarojos capaços d’ajudar a disminuir la cel·lulitis; la línia “Noolor”, modificada nanotecnológicamente per eliminar la mala olor (utilitzada bàsicament en la secció de calcetins) i moltes altres novetats que any rere any s’incorporen a les col·leccions de Marie Claire.

En aquest moment, on tant es parla del perill de despoblament que pateixen els pobles de l’interior, la direcció de Marie Claire i tots els treballadors / es que formen part de la companyia són conscients de la responsabilitat social que comporta el poder seguir mantenint la indústria a Vilafranca, davant d’un món on la globalització i les diferències territorials fan que sigui cada vegada més difícil fabricar a Espanya.