Comunicat de l’Ocapa Els Ports sobre ajudes ramaderes

389

L´OCAPA Els Ports de Morella comunica.

PER PODER REBRE EL PAGAMENT ACOBLAT PER RAMADERIA hi ha que visar el llibre d´explotació ramader actualitzant el cens de bestiar en el termini  de 01/01/2016 fins 01/03/2016.

——————————————————————
PARA PODER RECIBIR LOS PAGOS ACOPLADOS POR GANADERIA  hay que visar el libro de explotación ganadera actualizando el censo de animales en el plazo de 01/01/2016 al 01/03/2016.