Comunicat de la Mancomunitat Comarcal Els Ports

135
Comunicat de la Mancomunitat Comarcal Els Ports
Comunicat de la Mancomunitat Comarcal Els Ports
PUBLICITAT

Blai Peñarroya, President de la Mancomunitat Comarcal Els Ports

Des de la Mancomunitat Comarcal Els Ports sempre, dins la legalitat vigent, intentem contractar en les empreses de la Comarca ja que són el motor dels nostres pobles.

En el cas dels contractes majors, que s’han de licitar, es busquen clàusules que, d’acord amb la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, puguen ser més fàcils de realitzar per a les empreses que s’estableixen al territori.

Tal com hem fet fins ara, continuarem treballant i reivindicant totes les millores necessàries per al futur de la gent de la Comarca.