Compromís plantejarà una iniciativa al Senat per acabar amb els privilegis de les grans elèctriques i afavorir les xicotetes companyies locals

563
Linies elèctriques a Forcall
PUBLICITAT

Carles Mulet: “No s’entén que les xicotetes elèctriques s’hagen de mesurar amb la mateixa vara que les grans”

Compromís plantejarà al Senat tan aviat arranque la pròxima legislatura una iniciativa de cara a aconseguir canvis normatius en l’estatus de les xicotetes companyies de distribució d’electricitat municipal o de cooperatives com en el cas de la pública de Costur, que han de seguir un esquema de funcionament dirigit i pensat per i per a les grans empreses del sector.

Elèctrica Costur SLU ingressa per retribucions per les activitats de transport i distribució uns 69.000 euros l’any, en concepte de peatges per la xarxa elèctrica. Elèctrica Costur SLU no compra ni ven llum, sinó que és la propietària d’una xarxa (una autopista, com si diguerem) i cobra un peatge a qui ven la llum als usuaris perquè la llum passe per la seua xarxa (i per tant està obligada a mantenir-la en condicions òptimes). Amb 69.000 euros l’empresa ha d’afrontar una sèrie de despeses de gestió empresarial, de manteniment de la xarxa, de reparació d’avaries, etc.

Empreses com l’Elèctrica de Costur, al marge de la gestió que haja tingut en els últims anys, han suportat en un únic exercici actuacions com un canvi de comptadors, quan la normativa permetia fer-ho per fases fins al 2018. A l’hora de beneficiar-se de les retribucions definitives per la seua activitat, a empreses com la d’aquest municipi castellonenc se les inclou en trams al costat de companyies dimensionades amb molts milers més d’abonats i observen com són les grans companyies les que semblen decidir quins barems ha d’aplicar l’Estat via Comissió Nacional dels Mercats i la Competència o el Consell Consultiu d’Electricitat.

“En el present any l’empresa s’ha d’enfrontar a aquestes alçades de l’exercici a una indefinició sobre les retribucions, a l’haver-se recurrit l’Ordre per la qual es determinen els peatges d’accés d’energia elèctrica per a aquest any, el que complica una correcte tractament comptable de seua situació, com els exigeix la llei, pel que veiem necessari per una part que es considere l’especial situació d’aquestes empreses vinculades a zones rurals, que presten serveis en zones complicades i que es tinga en compte la dimensió de les mateixes a la hora d’establir barems, imposar-los obligacions, burocràcia i beneficis”, ha assenyalat Mulet.

Així, Compromís advocarà per dotar d’una major seguretat i estabilitat a aquestes xicotetes empreses, d’interès en municipis menuts de la nostra autonomia, “establint factors que les beneficien per tractar-se d’empreses reduïdes, habitualment lligades a cooperatives i pobles que formen part d’economies rurals i que no han de ser tractades amb el mateix criteri que les grans i revisar els avantatges i privilegis que tenen les totpoderoses, que actuen com si de monopolis es tractara”, ha conclòs.