Comencen les obres de la carretera de Tírig a Salzedella

241
Carretera de Tírig a Salzedella
Carretera de Tírig
Carretera de Tírig

Els municipis de Tírig i la Salzedella tindran una millor i més segura comunicació viària gràcies als treballs que s’estan duent a terme des del passat 6 d’octubre. L’actuació que s’executarà en 10 mesos s’emmarca en el Pla de Carreteres de Diputació Provincial de Castelló per als anys 2014 i 2015

Tírig i Salzedella, al Maestrat castellonenc, tindran d’ací a poc temps una millor i més segura carretera gràcies a les obres iniciades a principis d’aquest mes. Els treballs preveuen una millor geometria que reunesca condicions de qualitat i funcionalitat, tant en la seua planta com en l’alçat. S’han projectat uns 9.500 metres de longitud per a la nova carretera. El vial tindrà 7 metres d’amplada i carrils de 3,50 metres en cada sentit de la circulació. Així mateix s’han dissenyat uns radis de gir especials en les corbes que permetran una circulació més còmoda i sobretot més segura. El ferm de la carretera estarà constituït per una base granular de 30 cm de gruix sobre les que s’estendran dues capes de mescles bituminoses en calent amb un gruix d’11 cm.

-Dos canvis més segurs

El projecte recull dues modificacions importants pel que fa referència al traçat original de la carretera. En primer canvi es localitza al punt quilomètric 4.300, en el terme de Tírig. Aquí s’han projectat dues alineacions enllaçades amb una corba de radi de 330 metres on s’ha eliminat un traçat sinuós amb diverses corbes tancades. En segon canvi es localitza prop de l’Ermita de Santa Bàrbara. En aquest lloc es va a realitzar un nou traçat de la carretera que connectarà, mitjançant una glorieta, amb la carretera CV-10, justament per la zona nord del nucli urbà de la Salzedella. D’aquesta manera s’evitarà la perillositat d’aquest encreuament, entre la carretera que connecta tots dos municipis amb la CV -10.

Les obres de millora i ampliació d’aquesta carretera, adjudicades a la Unió Temporal d’Empreses Pavasal SA i CIVICONS SLU, s’han adjudicat per un import de 2.805.990,00 €. El termini d’execució és de 10 mesos. La seua execució forma part del conjunt d’actuacions en matèria de carreteres previst per l’Excma. Diputació de Castelló per als anys 2014 i 2015.