Cinctorres publica l’extracte de la convocatòria d’ajudes Parèntesi del Pla Resistir

142
Seu electrònica Cinctorres

– El termini de sol·licituds finalitza el pròxim 12 d’abril

L’Ajuntament de Cinctorres ha publicat en la seua seu electrònica l’extracte de la convocatòria d’ajudes Parèntesi del Pla Resistir. Totes aquelles persones interessades en obtindré les ajudes, hauran de presentar la sol·licitud abans del 12 d’abril. 

Cinctorres compta amb un total de 15.319 euros del Pla Resistir. Desglossant la xifra, 2.297,84 € corresponen a l’Ajuntament de Cincotrres, 3.446,78 € provenen de la Diputació de Castelló, i 9.574,38 € han estat aportats per la Generalitat Valenciana. 

Tota la informació disponible ses pot trobar en aquest enllaç web de la seu electrònica de l’Ajuntament de Cinctorres https://cinctorres.sedelectronica.es/info.0, on a partir de demà estarà disponible el tràmit específic per a l’ajuda en qüestió.