Cinctorres publica les bases de selecció del director i un monitor per al seu taller d’ocupació

343

Les bases se poden consultar a este enllaç

BASES TALLER OCUPACIÓ CINCTORRES:

A banda en els propers dies el consistori informarà de com participar al taller com a alumne. Cal recordar que el taller serà d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres auxiliars de jardineria, que donarà feina durant 6 mesos a 10 alumnes/treballadors, un monitor, un administratiu i un director del Taller.