Cau part de casa a l’entrada d’Ares com a conseqüència de les fortes pluges

183

Els despreniments han afectat nombrosos punts del terme d’Ares del Maestrat. El més greu s’ha produït a l’entrada del municipi. Part d’un habitatge deshabitat s’ha ensorrat sobre el carrer Jaume Vives, que accedeix a la localitat. No s’han produït danys personals. L’Ajuntament ho ha comunicat a la Diputació de Castelló perquè retiri les restes que han caigut. L’entrada principal al municipi està tallada, encara que es pot accedir en vehicle a través d’un carrer inferior.

Casa enderrocada Ares

Casa solsida
Casa solsida

D’altra banda l’alcalde d’Ares, Abelardo Tena, ha apuntat que en nombrosos camins rurals del terme municipal s’han produït despreniments. El consistori, en la mesura de les seves possibilitats els anirà reparant tot i que, a la vegada, també ha sol·licitat ajuda a la Diputació de Castelló.