Castellfort redueix la factura del consum elèctric i millora l’eficiència de l’abastiment d’aigua

768
PUBLICITAT
-Nota de premsa-
A Castellfort les últimes actuacions portades a terme en la gestió del subministrament d´aigua potable així com la substitució de faroles por altres de baix consum, ha permés una disminució important en el consum d´electricitat, i amb això l´abaratament de costos, a pesar del continu increment del cost de la llum.

Les despeses eléctriques del Ajuntament de Castellfort referents als pous d´aigua han segut sempre molt elevades donat que l´aigua s´ha de bombejar des del pou situat al terme de Cinctorres, a mes de 800 m. de profunditat.

L´any 2012 i 2013, es van fer canvis en la gestió de l´aigua. En primer lloc, es va iniciar un control semanal del consum d´aigua, conseguint així saber de forma inmediata la pérdua incontrolada per reventons. En segon lloc, es va construir un diposit d´aigua al Mas de Segura, evitant que gran quantitat de l áigua que es consuméix pujara fins al dipósit de la lloma.

D´altra banda i degut al trencament de les tres bombes es van substituir per altres més eficients.

Totes estes accions han permes un estalvi important del consum. Al 2012 es van consumir 226.926,87 kw (31.469,86 €) i al 2013, 183.432 kw (26.980,95 €), estalviant un total de 43.494,87 kw (4.488, 91 €).

En tot, el servei d´aigua a domicili segueix sent deficitari. El total de despeses de llum més el manteniment, van pujar al 2013, 28.252,55 € i els ingresos per rebuts d´aigua 19.170,86 €. Déficit que l´ajuntament de Castellfort seguirà assumint donat que té altres ingresos.

Eficiència energètica en l’enllumenat públic

A principis de 2013, gràcies a la subvenció de l´Agència Valenciana de la Energia, es van substituïr 70 iluminàries per altres de baix consum. Esta mesura ja va permetre fer un estalvi important de consum, passant de 52.525 kw al 2012 a 46.072 kw al 2013 (-6.453 kw).

A principis del 2014, gràcies a una subvenció de la Diputació  de Castello, s´han substituït la resta de iluminàries i també s´ha instal.lat un reductor de fluix que permet tindre totes les faroles enceses tota la nit, consumint pràcticament el mateix.

S´adjunten llistats comparatius de consum dels anys 2012 i 2013