Castellfort plena la bassa dels Campellos per a facilitar l’extinció d’incendis

86
PUBLICITAT

L’Ajuntament de Castellfort està omplint amb cisternes d’aigua la bassa dels Campellos. L’alcalde de Castellfort, Juan Manuel Segura, ha indicat que “hem hagut d’utilitzar cubes d’aigua a causa de la sequera. La bassa, si plou, s’ompli amb l’aigua de pluja que es recull a través dels canals de formigó de la pista, però com no ha plogut ens hem vist obligats a utilitzar les cisternes”. Aquesta bassa, amb una capacitat de 300.000 litres és vital per a l’extinció d’incendis forestals ja que en ella poden carregar helicòpters i també es poden subministrar els camions dels bombers.

L’aigua necessària per al seu ompliment procedia d’un altre depòsit d’emmagatzematge del qual disposa l’Ajuntament de Castellfort. L’ompliment, executat per l’Ajuntament de Castellfort, s’està efectuant amb càrrec a una ajuda del Fons Estratègic de Prevenció d’Incendis i Gestió Forestal, concedida per la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals.

L’alcalde ha apuntat que els tècnics han recomanat a l’Ajuntament omplir la bassa al 60% de la seua capacitat. Amb la bassa plena també s’assegura el manteniment de les juntes del formigó. Si el recipient estiguera buit es podrien danyar.

Aquesta infraestructura es troba en una zona forestal del terme de Castellfort, d’ací la importància de mantindre-la en perfectes condicions d’ús i plena per a qualsevol emergència.