Castellfort al web Castelló Arqueològic

300
LLOMA COMUNA CASTELLFORT
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ha editat el web Castelló Arqueològic en la qual es poden consultar alguns dels jaciments arqueològics més destacats de la província. Entre ells figura el poblat ibèric emmurallat de la Lloma Comuna a Castellfort. Per a accedir a la informació es pot clicar ací: http://www.castellonarqueologico.es/yacimientos/els-ports/lloma-comuna/rutas.html

Aquest jaciment té uns 6000 metres quadrats i està delimitat per una muralla. Té dos moments d’ocupació. El primer, durant el Ferro antic i el segon, durant l’ibèric ple.

A la primera ocupació veiem que és un poblat fortificat que ocupa tota la superfície.

La muralla arriba en alguns punts als 3 m d’ample i al seu voltant s’estableixen els edificis i habitacles construïts perpendicularment en la pròpia muralla. El jaciment conserva els accessos situats a l’est i oest, en els quals es documenten contramuralles.

En la segona fase, ja en època ibèrica, l’ocupació de l’espai sembla centrar-se al voltant de l’àrea sud. Es construeixen nous edificis i la trama urbana de la primera fase es transforma incloent nous elements com per exemple un graner elevat.

També es construeix una torre de planta ovalada i realitzada amb maçoneria de grans pedres travades amb terra. Encara situada al costat del penya-segat, sembla que en aquesta fase és l’únic accés fins al poblat.