Campanya de Renda 2023: avantatges fiscals de viure en un poble menut

106
PUBLICITAT

Viure en un poble menut, en concret en risc de despoblament, ofereix avantatges fiscals des de 2022. Les persones residents en aquestes localitats poden deduir-se en la Renda 2023 des de 330 euros si no tenen cap fill, quantia que s’incrementa en funció del número de descendents i la seua situació personal fins als 594 euros.

La campanya, que va començar la setmana va passada, afecta a les localitats a població inferior a 300 habitants. Els contribuents incrementaran el mínim de 330 euros en 132 euros més si tenen un fill, 198 euros si en tenen dos i 264 euros si en tenen tres o més descendents.

L’import de l’increment és únic en funció del nombre de descendents. A més, 1uan dos o més contribuents tinguen dret a l’aplicació del mínim per fills per una mateixa persona i complisquen els requisits exigits els imports addicionals es prorratejaran entre ells per parts iguals.

Aquesta deducció ha d’indicar-se en la casella 1181 de la declaració de la Renda, que pot tramitar-se des del dia 3 d’abril. En cas de dubte, la página web o el telèfon d’atenció de l’Agència Tributària poden detallar la informació.