Cadires a Madrid i publicitat a València i a revistes que fa 5 anys que han tancat

411
Mancomunitat Els Ports
Mancomunitat Els Ports
PUBLICITAT

Fa poc més d’un mes un empresari de Vilafanca, amb una tenda de mobles oberta des de més de 40 anys, va explicar a aquest mitjà com en una licitació de la Mancomunitat Comarcal Els Ports s’havia optat per una empresa de Madrid per subministrar mobiliari, en detriment d’una empresa de Vilafranca que havia presentat la mateixa oferta econòmica i de material. El motiu: en el desempat va primar el número de treballadors i l’empresa de la capital d’Espanya tenia més i es va emportar el concurs. Després la Mancomunitat va emetre un comunicat on deia el seu president, ja expresident: “intentem contractar en les empreses de la comarca, ja que són el motor dels nostres pobles” o “en el cas dels contractes majors, que s’han de licitar, es busquen clàusules que, d’acord amb la Llei 9/2017 de contractes del sector públic, puguen ser més fàicls de realitzar per a les empreses que s’estableixen al territori. Tal com hem fet fins ara continuarem treballant i reivindicant totes les millores necessàries per al futur de la gent de la comarca”.

A l’agost la Mancomunitat va treure el plec d’un contracte menor per gastar 10.000€ en publicitat d’Els Ports és autèntic a sis ràdios i dos revistes. Entre les revistes on es demanava inserir publicitat hi havia la revista GEO, que fa 5 anys que ha tancat. Al mateix plec s’afirmava que els treballs havien de fer-se abans del 30 de setembre de 2020. El plec era una còpia de plecs anteriors on qui el va redactar no va revisar si els mitjans on s’havia de fer publicitat estaven, ni tan sols, oberts i en funcionament. GEO va tancar el 2018 i el 2020 fa tres anys que va passar. Al contracte menor es va convidar a empreses d’Els Ports i, almenys, de València. És a dir, la Mancomunitat va convidar a qui va voler i d’on va voler, com passa en els contractes menors a totes les administracions.

El contracte ja s’ha resolt. L’únic criteri de valoració ha estat el preu segons han manifestat des de la Mancomunitat. Per 90 euros i 10 cèntims de diferència en el preu l’adjudicatària serà una empresa de València. Primer els mobles a Madrid i ara els diners de la publicitat a València, tot i que una part retornaran al territori si l’empresa de València inverteix una part a la ràdio que hi ha a Els Ports, una de les que figurava entre les vuit on es podien posar anuncis. Les cadires per a empreses de Madrid i la publicitat per a empreses de València i la Mancomunitat dient que “intentem contractar en les empreses de la comarca, ja que són el motor dels nostres pobles”. Un motor que des d’ací van apagant enviant diners més enllà del coll d’Ares.