Bombers Diputació Castelló incorpora més de 3,4 milions d’euros en romanents per a l’adquisició de vehicles i construir el nou parc d’Orpesa

101
PUBLICITAT

L’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers ha aprovat hui una modificació pressupostària per la via d’incorporació de romanents per valor de 3.470.025 euros per a executar les obres de construcció del nou parc de bombers de la Plana Alta amb seu a Orpesa i escometre diferents inversions en maquinària, elements de transport i gratificacions per a la plantilla per la realització d’hores extra. La partida més important de 1,5 milions d’euros es destinarà a les obres de construcció del parc d’Orpesa.

La previsió amb la qual es treballa és que la construcció d’aquestes noves instal·lacions, que suposaran una inversió de més de 2 milions d’euros, s’inicie en el segon o tercer trimestre de 2023, i que la finalització es produïsca en el tercer trimestre de 2024. S’edificaran 1.500 m² d’una parcel·la molt ben comunicada, la superfície de la qual és de 6.000 m². El nou parc substituirà a l’actual, ja desfasat, i serà el de referència en la costa, en estar situat en una àrea turística en la qual en els mesos d’estiu es registra un increment exponencial de població.

La modificació de crèdit contempla entre altres punts la inversió de 800.000 euros en l’adquisició de dues bombes forestals pesades per als parcs professionals, 357.313 euros per a l’adquisició d’una autobomba o 150.000 euros per a l’adquisició de tres vehicles tot terreny.

També cal destacar l’apartat de gratificacions, que ascendeix a 337.712 euros.

SUPLEMENTS DE CRÈDIT

Inversions associades al funcionament operatiu dels serveis100.000 euros
Despeses en aplicacions informàtiques15.000 euros
Parc de Bombers d’Orpesa1.500.000 euros
Maquinària, instal·lacions i utillatge60.000 euros
Elements de transport1.307.313 euros
Gratificacions337.712 euros
Edificis i altres construccions150.000 euros
Total3.470.025 euros

Prèviament a la celebració de l’Assemblea General s’ha reunit la comissió de govern del Consorci Provincial de Bombers en la qual s’ha ratificat l’adjudicació per 88.499 euros de la redacció del projecte constructiu i direcció d’obra del futur Parc de Bombers de la Plana Alta, a l’empresa García Mollars Engenyers.

MODIFICACIÓ DE LA RPT

D’altra banda, l’Assemblea General del Consorci Provincial de Bombers ha procedit a l’aprovació d’una modificació de la plantilla i la Relació de Llocs de treball (RPT) en la qual es contempla la creació d’una plaça d’administratiu enquadrada en el Grup B per a donar resposta als processos de selecció previstos en l’escala de comandaments i dues places d’operador de comunicacions del Grup B.

A més s’incrementa fins a 23.755 euros el complement específic de nou capatassos coordinadors de forestal de primera i fins a 25.973 euros el d’un capatàs forestal coordinador de zona.